Air Bank a Moneta se nespojí. PPF couvá z obchodu

Spojení skupiny Air Bank s Moneta Money Bank nevyjde ani na třetí pokus. Skupina PPF oznámila, že dnes uzavřela s Monetou dohodu, která proces spojení aktiv ukončuje.

„Důvodem jsou změny v makroekonomické oblasti, které zásadně mění parametry původně zamýšleného sloučení dle rámcové smlouvy, již obě strany uzavřely v květnu 2021 a následně aktualizovaly v listopadu 2021,“ vysvětluje PPF v oficiálním prohlášení.

Podle názoru PPF nejsou a nebudou naplněny předpoklady, za kterých byla celá transakce připravena a domluvena. „Skupina PPF byla připravena dostát všem svým smluvním závazkům, uzavřenou dohodu však vítá a považuje ji v danou chvíli za nejlepší řešení pro PPF i pro ostatní akcionáře Monety,“ dodává.

„Tato dohoda byla iniciována ze strany PPF v kontextu změny v managementu skupiny, revize transakce jako takové a negativního vývoje makroekonomického prostředí včetně nedávné změny požadavků ČNB na kapitálovou vybavenost pro všechny bankovní subjekty v České republice,“ napsala k tomu Moneta.

Skupina PPF nadále zůstává s podílem 29,94 procenta největším akcionářem Monety.

Nové skutečnosti

„Z jednání mezi zástupci obou skupin vyplynuly nové skutečnosti, které zásadně mění původně dohodnuté ekonomické parametry plánované fúze. V případě dokončení transakce by došlo nejen k významné redukci rozvojových plánů, ale především k podstatnému snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami, které byly prezentovány při podpisu rámcové smlouvy,“ uvádí PPF.

Nové skutečnosti, které mění loni dohodnuté ekonomické parametry, jsou podle PPF zejména tyto:

  • Sazba proticyklické kapitálové rezervy, která se vztahuje na všechny úvěrové instituce působící na českém trhu, bude od 1. července 2022 postupně zvyšována ze současné míry 0,5 % až na 2,5 % (s platností od 1. dubna 2023). Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy by tedy zásadně snížilo plánovanou dividendovou kapacitu spojené banky, a tímto negativně ovlivnilo atraktivitu plánované akvizice pro všechny akcionáře Monety.
  • Podle způsobů dokončení a vypořádání transakce a podle platných pravidel akvizičního účetnictví (Purchase Price Allocation) by dokončení transakce mělo významný negativní dopad týkající se jak účetní, tak regulatorní úrovně vlastního kapitálu. I toto je důsledkem zhoršené makroekonomické situace a růstu úrokových sazeb. Bez nutnosti strmě zvyšovat úrokové sazby v reakci na rostoucí inflaci by dopad pravidel akvizičního účetnictví sehrál při realizaci této transakce jen omezenou roli.
  • Zhoršená makroekonomická a geopolitická situace, včetně důsledků války na Ukrajině, neúměrně zvyšuje ekonomická rizika související s výkonností aktiv nového uskupení. Současná ekonomická situace a složitá predikovatelnost dalšího vývoje snižuje růstový potenciál spojené banky.
Zajímavost :  Válka na Ukrajině ONLINE: Ruský prezident Putin patří před válečný soud, prohlásil Zeman

Definitivně ukončený proces

Vedení Monety napsalo, že přistoupilo na návrh dohody, „neboť věří, že tímto získá zpět náklady investované do procesu akvizice a zároveň odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou“.

PPF se podle Monety zavázala, že nebude navyšovat svůj vlastnický podíl v Monetě a stávající podíl bude držet minimálně po dobu 12 měsíců. Nicméně PPF má možnost prodat svůj stávající podíl na úrovni 29,94 procenta potenciálnímu strategickému investorovi. Ten je definován jako regulovaná finanční instituce.

„I nadále věříme ve strategický potenciál této akvizice, nicméně jsme přesvědčeni, že jakákoliv snaha o dokončení této akvizice pozbyla smyslu, a považujeme proces za definitivně ukončený,“ píše vedení Monety v oficiálním oznámení.

Vedení Monety je dál přesvědčeno, že splní strategické cíle vyplývající ze stávající obchodní strategie samostatné banky. „Tyto cíle byly komunikovány a zveřejněny 4. února 2022 a dále komentovány 28. dubna při zveřejnění finančních výsledků za první čtvrtletí tohoto roku. Jedním z nejdůležitějších strategických cílů je schopnost doručit souhrnný čistý zisk v hodnotě 23,7 miliardy korun za období 2022 až 2026,“ uvádí. Tento výhled zůstává nedotčen a obsahuje předpoklady vyšších kapitálových požadavků pro nadcházející období.

„Lituji, že plán, na kterém jsme tvrdě pracovali, nakonec nebude realizován. Nadále se tedy budeme snažit o realizaci samostatné strategie a z ní vytýčených cílů tak, abychom akcionářům dodali solidní ziskovost včetně dividend dle platné dividendové politiky. Věřím, že to dokážeme v souladu s naší předchozí komunikací,“ říká k tomu Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel Moneta Money Bank.

Tři pokusy

První plán na spojení Monety a Air Bank vznikl v říjnu 2018 a mimo jiné předpokládal, že spojená banka ponese název Air Bank – podle tehdejších průzkumů byla tato značka mezi lidmi známější a oblíbenější. První námluvy skončily v únoru 2019 neúspěšně, firmy se nedohodly na ceně.

Zajímavost :  Tohle jsou Kanceláře roku. Chtělo by se vám domů?

Druhý pokus o spojení začal loni v lednu. PPF chtěla v Monetě získat největší podíl akcií a pak Monetě prodat Air Bank, Home Credit a Zonky. Formálně by tedy Moneta kupovala Air Bank, reálně by však PPF ovládla vedle svých dosavadních firem i Monetu. PPF využívá toho, že vlastnická struktura Monety je od jejího vzniku stále velice roztříštěná. Díky odkupu od stávajících akcionářů, při němž jim nabídla 80 korun za akcii, získala Moneta skoro 30% podíl. Kritikům se nelíbila hlavně vysoká cena, za kterou by Moneta měla firmy ze skupiny PPF koupit. Na transakci by podle nich doplatili menšinoví akcionáři.

Třetímu pokusu dali akcionáři zelenou loni v prosinci. Moneta měla koupit Air Bank a spol. za 25,9 miliardy korun. Vlastní kapitál by zvýšila prostřednictvím dvoukolové nabídky nových akcií, které by se mohli účastnit všichni akcionáři Monety. Stávající počet 511 milionů akcií chtěla „naředit“ přidáním 255,5 milionu nových. Plán počítal s tím, že v prvním kole mohou nové akcie upisovat všichni akcionáři za 82 korun za akcii – tedy se slevou oproti tehdejší tržní ceně. Pokud by nějaké akcie zůstaly neupsané, nabídla by je banka všem akcionářům ve druhém kole za 90 korun. PPF také avizovala, že 90 Kč za akcii bude představovat i minimální cenu, za kterou by učinila případnou povinnou nabídku převzetí všem akcionářům, pokud by pak společnost ovládla.

Komerčka zůstane třetí

Spojená banka měla být trojkou na trhu podle počtu klientů – víc než 2,4 milionu. Zařadila by se tak za Českou spořitelnu a ČSOB, předběhla by Komerční banku. Objemem vkladů mohla být čtvrtá největší (po ČS, ČSOB a KB), v oblasti spotřebitelských úvěrů dokonce jedničkou (před ČS). Zároveň by šlo o největší českou banku – předběhla by Fio, Creditas i Trinity.

Moneta Money Bank existuje od jara 2016, navazuje na Agrobanku působící v Česku už v 90. letech. Po krachu Agrobanky převzala její zdravou část v roce 1998 americká skupina General Electric, spojila ji se splátkovou společností Multiservis a přejmenovala na GE Money Bank. Uvedením akcií na burzu v roce 2016 ji GE prakticky prodala. Banku nyní vede Tomáš Spurný, který dříve mimo jiné pracoval právě pro PPF. V roce 2020 Moneta posílila o hypoteční banku a stavební spořitelnu Wüstenrot, celkem tak má zhruba 1,4 milionu klientů. Za rok 2021 dosáhla skupina Moneta čistého zisku ve výši čtyři miliardy korun, stejně jako v roce 2019. Za rok 2020 – ovlivněném tvorbou rezerv kvůli covidu – klesl čistý zisk na 2,1 miliardy.

Zajímavost :  Prezident Zeman jmenuje nové jmenuje nové členy bankovní rady, jména Hrad nesdělil

Air Bank funguje od podzimu 2011, zaměřuje se na běžné retailové klienty – má jich přes milion. Láká na účet zdarma či s minimálními poplatky, donedávna nabízela i jeden z nejlépe úročených spořicích účtů. Přišla s několika inovacemi – jako první například umožnila volbu hodnoty jednotlivých bankovek při výběru z bankomatu. V roce 2019 dosáhla čistého zisku 1,5 miliardy korun. Za rok 2020 zveřejnila PPF už jenom výsledek celé skupiny Air Bank, zahrnující vedle banky i český a slovenský Home Credit a ztrátovou společnost Benxy (Zonky) – čistý zisk dosáhl shodou okolností také 1,5 miliardy, což znamená meziroční pokles o 15,6 %. Za rok 2021 pak ohlásila čistý zisk 2,252 miliardy.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České… Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Celý článek zde |