Alarmujúci stav a závažné nedostatky. Žilinka požiadal pre situáciu v reedukačných centrách o vystúpenie v parlamente

Žilinka zároveň doručil v stredu predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) materiál, ktorým GP SR zhodnotila stav zákonnosti v reedukačných centrách. Podľa Žilinku ide o mimoriadne vážne a rozsiahle poznatky.

Reedukačné centrá neplnia podľa zistení GP SR svoj účel a nepredstavujú pre deti ani bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva. Prokuratúra o tom informovala v súvislosti s previerkami, ktoré GP SR v minulom roku vykonala v reedukačných centrách.

Závažné nedostatky

GP považuje za alarmujúci aj stav, ktorý umožňuje, aby sa dieťa v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane.

Zajímavost :  Požiadať o voličský preukaz je jednoduchšie, než si myslíte. Navyše vám vie pomôcť šikovná aplikácia

Závažné nedostatky zistila GP aj v hygienických, priestorových a materiálno-technických podmienkach reedukačných centier, ktoré nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy.

GP preto považuje za nevyhnutnú systémovú zmenu činnosti reedukačných centier vrátane prehodnotenia ich priestorového a personálneho zabezpečenia. Tiež sa rozhodla v tejto súvislosti iniciovať stretnutie s kompetentnými orgánmi 18. januára.

Zajímavost :  Nemecká spoločnosť DHL vyzvala klientov, aby upravili plány zásob pre problémy v Červenom mori

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO