Aleš Rod: Evropě to zas osladíme. Telekomunikační úřad se pustil do sporu s Evropskou komisí

Český telekomunikační trh prošel vývojem a dnes je tu situace podobná jako v dalších evropských zemích. Telekomunikační sektor je koneckonců ve zprávách o měnové politice, které vydává pravidelně Česká národní banka, jediným, který dlouhodobě nepřispívá k celkové inflaci a ceny v něm jdou reálně dolů. 

Zdálo by se tak, že český regulátor by mohl označit vývoj na trhu za úspěch, protože to reálně úspěch je. Český trh pevného připojení je nejvíce konkurenční v Evropě, bývalý monopolista (pohrobek nechvalně známého Českého telecomu, dnes CETIN a O2) obsluhuje přibližně čtvrtinu trhu, což je jeden z nejnižších podílů v Evropské unii. Situace na trhu mobilních dat a volání, jak jsme si ukázali, se setrvale lepší. 

Zajímavost :  Praha stále vydává za externí advokáty více než sto milionů ročně. Napravit to má reforma

Jak na mobilní data v roamingu

Místo toho se Český telekomunikační úřad pustil na pozadí ukrajinské krize do nevídaného dobrodružství, které významně poškozuje jeho reputaci jako odborně zdatného regulátora a může před českým předsednictvím poškodit i Českou republiku jako celek. O co jde: Úřad se již několik let pokouší regulovat trh mobilních dat, aby zlepšil situaci takzvaných virtuálních operátorů, tedy menších subjektů, které nemají vlastní síť a využívají kapacitu sítě tří velkých hráčů. Ti je zjevně nepouští do všech segmentů trhu, ale především tam, kde je to pro ně výhodné. „Virtuálové” tak obsluhují hlavně zákazníky, kteří nejsou ochotni platit za služby tolik, typicky třeba seniory. 

Úřad to vykládá za selhání trhu, což se snažil potvrdit analýzou, na kterou si najal nejrůznější externí subdodavatele celkem za osm milionů korun, jak vyplývá z registru smluv. Dokument dle předpokladů ve veřejné konzultaci roztrhali velcí mobilní operátoři, a to i věcně. Vydání této analýzy bylo koneckonců překvapivé, protože ještě před volbami si Ministerstvo průmyslu a obchodu pochvalovalo, že konkurence v Česku funguje a ceny klesají.

Nicméně toto snažení úřadu utnula evropská komise, která musí všechny podobné dokumenty schválit. Komise analýzu a argumentaci ČTÚ rozstřílela, a řadu tvrzení, které ČTÚ o českém trhu uvedl, nepřijala. Úřad se sice v další komunikaci snažil dost jasné a nesmlouvavé veto euroúředníků lakovat na růžovo, ale každopádně to bylo naprosté fiasko.

O to větší překvapení bylo, když se počátkem března rozhodl úřad dát k rekordně krátké konzultační lhůtě pěti dnů prakticky totožné opatření v nouzovém režimu, což je procedura, kterou zákon zná pro případy, kdy skutečně nesnese zásah regulátora odkladu. Je to postup, kterým ČTÚ skoro s jistotou porušuje zákon a evropská pravidla. Lhůtu nakonec ČTÚ prodloužil, ale muselo se ozvat i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které uvedlo, že bylo takto krátkou dobou „zcela šokováno“. Což jsou směrem k nezávislému regulátorovi velmi silná slova.

Není divu. Česko má pár měsíců před evropským předsednictvím a nesmyslné kroky ČTÚ samozřejmě velcí hráči nahlásili Bruselu. Komisi se pochopitelně nelíbí, že regulátor si její jasné veto vyložil tak, že si může dělat co chce dle libosti. Čeští telekomunikační úředníci tak fungují v duchu starého hesla z posledního českého předsednictví „Evropě to osladíme“ a podrývají snahu politické reprezentace a dalších resortů zvládnout české předsednictví důstojně a s přehledem. Zbytečně a tentokrát právem budeme na evropské úrovni za potížisty, pro které evropská pravidla nic neznamenají.

Přimět nezávislého regulátora k rozumu není jednoduché, evropská pravidla vyžadují, aby nebyl snadno ovlivnitelný politiky. Ale zároveň úplně nepočítají s tím, že by se choval programově protiprávně. 

Celý článek zde