Banky v eurozóne očakávajú začiatkom roka nárast dopytu po hypotékach a firemných úveroch

Štvrťročný prieskum bankových úverov Európskej centrálnej banky (ECB) odhalil, že veritelia v poslednom štvrťroku minulého roka pokračovali v sprísňovaní prístupu k úverom. Ale urobilo to menej bánk než za uplynulé dva roky a ich podiel bol tiež nižší, ako samotné banky pred tromi mesiacmi odhadovali. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Hoci banky očakávajú, že aj v tomto štvrťroku budú pokračovať v zvyšovaní latky pre predĺženie úverov, prvýkrát od začiatku roka 2022 zaznamenali aj „malý čistý nárast“ dopytu po úveroch pre firmy a po hypotékach, uviedla ECB. Prieskum tiež ukázal, že zatiaľ čo podmienky pre spotrebiteľské úvery sa ďalej sprísňovali, pri úveroch na bývanie sa zmiernili.

Zajímavost :  Tomáš: Vaša vláda, pán Viskupič, pre seniorov neurobila nič. V budúcnosti nebude na dôchodky, reagoval poslanec za SaS

Pri podnikových úveroch nedošlo k takmer žiadnemu sprísneniu, čo však bolo viac než kompenzované pomerne veľkým sprísnením úverových podmienok v sektoroch komerčných nehnuteľností a stavebníctva.

Prístup bánk k financovaniu prostredníctvom peňažných trhov, dlhodobých vkladov a dlhových cenných papierov sa zlepšil, keďže trhy začali od ECB očakávať zníženie úrokových sadzieb. Krátkodobé retailové financovanie a sekuritizácia sa však mierne sprísnili.

Zajímavost :  Vdovci sa do manželstiev znova nehrnú. Aké ďalšie štatistiky poznáme počas týždňa manželstva?

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO