Čaká nás výrazné zhoršenie deficitu, varujú odborníci. Štát má len jednu možnosť

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v pondelok zverejnila analýzu, v ktorej hodnotí kondíciu deficitu verejnej správy. Podľa Štatistického úradu dosiahol minuloročný deficit 4,9 percenta HDP v porovnaní s rozpočtovaným cieľom 6,4 percenta.

„Ide tak o návrat z dočasne nízkeho deficitu v roku 2022 na vysoké úrovne z pandemických rokov 2020 a 2021, hoci jeho úroveň je výrazne nižšia ako posledné odhady zverejnené ministerstvom financií (6,5 percenta HDP), ako aj RRZ (5,7 percenta HDP),“ konštatujú analytici.

Pomohla energopomoc, uškodili dôchodky

Najvýraznejšia pozitívna odchýlka v hospodárení verejnej správy v roku 2023 oproti rozpočtu bola podľa odborníkov priamo spojená s úspešným dohodnutím refundácie energopomoci cez eurofondy (0,8 percenta HDP), s ktorou rozpočet nepočítal.

Refundácie energopomoci z eurofondov boli zároveň v plnej miere zaznamenané do výsledku hospodárenia v roku 2023 tak, ako to predpokladala RRZ. „Naopak najvýznamnejšia negatívna odchýlka voči rozpočtu bola najmä kvôli prijatiu nových opatrení v dôchodkoch (0,8 percenta HDP) v priebehu roka, s ktorými rozpočet takisto nepočítal. Z trvalejších opatrení došlo navyše k nižšiemu nárastu výdavkov v štátnom rozpočte, ako aj v hospodárení ostatných subjektov verejnej správy,“ konštatuje ďalej rozpočtová rada.

Zajímavost :  Danko ráta s podporou v parlamente. Ide o prenos rekreačných poukazov na rodičov

Z pohľadu strednodobého zaťaženia verejných financií je podľa odborníkov vhodnejšie sústrediť sa na indikátor štrukturálneho, respektíve trvalého deficitu. Ten v roku 2023 medziročne vzrástol a dosiahol úroveň 3,3 percenta HDP, čo predstavuje nárast o dva percentuálne body oproti roku 2022 s historicky najnižšou úrovňou štrukturálneho deficitu 1,3 percenta HDP, na čo mala v tom čase pozitívny vplyv aj inflácia.

Minuloročný nárast štrukturálneho deficitu je spôsobený najmä opatreniami prijatými tak v roku 2022 (rodinný balíček, rodičovský dôchodok, valorizácia miezd v zdravotníctve), ako aj v priebehu samotného roku 2023 (mimoriadna valorizácia dôchodkov a rodičovského príspevku, mimoriadny príspevok pre dôchodcov).

Hrozí výrazné zhoršenie

Výrazne nižší deficit za rok 2023 podľa RRZ naznačuje, že bez dodatočných opatrení by mohol deficit v tomto roku zaznamenať výrazne vyššiu úroveň. „Držanie sa tohtoročného rozpočtového cieľa by znamenalo medziročný nárast deficitu až o 1,1 percenta HDP, (1,8 miliardy eur) v rozpore s deklarovaným cieľom zníženia o 0,5 percenta HDP,“ tvrdia analytici.

Zajímavost :  Kamenického rezort bude môcť požičať peniaze farmárom. Štát očakáva, že ich vrátia

Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti je podľa RRZ dôležitý dlhodobý rast ekonomiky, ktorý sa dá podporiť aj tvorbou nového kapitálu cez efektívne verejné investície. „Úroveň verejných investícií v roku 2023 dosiahla 4,7 percenta HDP a bola tak najvyššia od roku 2015. K nárastu prispelo predovšetkým dočerpávanie eurofondov z končiaceho programového obdobia, investičné výdavky financované zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania dosiahli výšku 2,0 percenta HDP,“ dodávajú experti.

Celý analytický materiál si môžete pozrieť tu.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO