Časté deště v důsledku klimatických změn ničí ekonomiku bohatých zemí

Analýza dat z více než 1500 regionů za posledních čtyřicet let naznačuje, že intenzivnější denní srážky způsobené změnou klimatu, která údajně nastává především kvůli spalování fosilních paliv, poškozují globální ekonomiku. „Makroekonomická hodnocení dopadů klimatu se dosud soustředila převážně na teplotu a změny dešťových srážek zohledňovala jen v delším časovém horizontu, takže nám chybí úplný obrázek,“ vysvětluje Leonie Wenzová z PIK.

Zajímavost :  SLEDUJTE ŽIVĚ: Muskova raketa Falcon 9 vynese do kosmu český satelit

Srážky obecně prospívají ekonomikám států, zejména těm zemědělsky orientovaným. Zásadní otázkou ale je, jak rovnoměrně je déšť rozložen mezi dny v roce. Zesílené až extrémní denní srážky se jeví jako špatné, zejména pak pro bohaté průmyslové země, mezi něž patří Spojené státy americké, Japonsko či Německo.

Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí?

Ačkoli globální ekonomiku ovlivňuje řada dalších aspektů, které vědci z Postupimského institutu rovněž zaznamenávají a neopomíjejí, extrémní denní srážky jsou podle autorů studie nejzásadnějším vlivem. „Je to proto, že extrémní srážky jsou tam, kde můžeme velmi zřetelně pozorovat změny klimatu. Extrémní srážky zároveň zesilují téměř všude na světě,“ dodává Kotz.

Lidstvo ohřívá planetu převážně tím, že zatěžuje zemskou atmosféru skleníkovými plyny z tepelných elektráren a automobilů. Ohřátý vzduch může pojmout větší množství vodní páry, která se nakonec změní v déšť.

„Naše studie odhaluje, že je to právě globální oteplování, které se promítá v denních srážkách. Ty pak mají značné ekonomické dopady, které ještě nebyly zohledněny, ale jsou velmi závažné,“ říká spoluautor studie Anders Levermann, vedoucí oboru Complexity Science v Postupimském institutu.

Celá analýza statisticky vyhodnocuje data subnárodní ekonomické produkce pro 1554 regionů po celém světě mezi lety 1979 až 2019. Vědci je kombinují s údaji o srážkách ve vysokém rozlišení. „Destabilizací našeho klimatu škodíme našim ekonomikám. Musíme zajistit, aby spalování fosilních paliv nedestabilizovalo také naší společnost,“ upozornil Levermann.

Celý článek zde