Česká republika v čele Evropské unie. Co budeme prosazovat v dopravě?

Od 1. července, kdy se Česká republika ujmula předsednictví v Radě EU, se naplno rozběhla jednání i v oblasti dopravy. Ministr Martin Kupka na půdě Evropského parlamentu představil infrastrukturní plány České republiky na nadcházejících šest měsíců. Jako pilíře staví ministr dopravy vysokorychlostní železnice a posílení role EU ve vesmíru.

Ministr dopravy Martin Kupka vystoupil na půdě Evropského parlamentu, a to hned ve dvou výborech: pro dopravu a cestovní ruch a ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Hovořil zde o revizi nařízení TEN-T, ale zejména o propojení vysokorychlostní železnice napříč celou Evropou či upevnění pozice ve vesmíru.

,,Česká republika se ujala předsednické role v nelehké době a tváří v tvář ruské invazi na Ukrajinu čelíme společně novým výzvám i v oblasti dopravy. Jedním z hlavních úkolů během následujícího půlroku bude učinit evropské dopravní toky odolnější. Proto se chceme zaměřit na revizi systému rychlých spojení TEN-T a na posun ve vyjednávání podoby systému zabezpečeného satelitního spojení Secure Connectivity,“ uvedl po slyšení ve výborech Martin Kupka

Zajímavost :  Boj probíhá i ve vesmíru. Ruští kosmonauti slavili dobytí Luhanské oblasti

Celoevropská dopravní síť (TEN-T)

Propojení hlavních transevropských tahů je hlavním cílem TEN-T. Hlavní síť, tzv. core network, by měla být dokončena do roku 2030, globální síť (comprehensive network) pak do roku 2050.

Právě revize nařízení o rozvoji celoevropské dopravní sítě má pro české předsednictví velký význam, protože díky ní bude možné lépe využívat železnici a vytvořit prostředí pro propojení různých módů dopravy.

Vesmírná infrastruktura 

Geopolitickou bezpečnost Evropské unie. To je hlavním důvodem budování kosmické infrastruktury: „Je potřeba, aby unie měla dostatečné kapacity na návrh, rozvoj, provoz i využití svých družicových systémů, a také aby je uměla chránit proti vnějším hrozbám,“ řekl Kupka.

Česko se v rámci svého předsednictví v oblasti kosmické politiky zaměří na vyjednávání o podobě programu Secure Connectivity.

Cílem programu je výstavba kosmické infrastruktury mnoha set družic, které budou poskytovat bezpečné, spolehlivé a dostupné autonomní spojení pro uživatele z EU a díky němuž se Unie stane nezávislou. Systém umožní kvalitní a rychlé internetové připojení kdekoliv v EU.

Zajímavost :  Ukrajina v EU? Pro je více než polovina Čechů, ukázal průzkum

Během našeho předsednictví bude Česká republika moderovat jednání o podobě systému mezi zástupci Parlamentu, Rady a Komise.

Alternativní paliva

Další prioritou českého předsednictví pak bude návrh týkající se rozmístění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR) a také návrhy na podporu využití udržitelných paliv v letecké i námořní dopravě.

„Tyto předpisy jsou klíčové, protože bez nich nemůže Evropská unie dosáhnout svého cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o padesát pět procent. Je to o to důležitější, že nám to umožní splnit cíl EU a urychleně dokončit závislost na ruských fosilních palivech,“ uvedl ministr Kupka. 

Pruhy solidarity

Ministr Kupka se také sešel eurokomisařkou pro dopravu Adinou Valeanovou , aby společně projednali takzvané pruhy solidarity (Solidarity Lanes) mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Jejich cílem má být usnadnění vývozu hlavně zemědělských produktů z Ukrajiny.

Zajímavost :  Obelstěná smrt. Oživení mrtvých buněk zvýší v budoucnu šanci lidi po srdeční příhodě

Tam, kde to bude možné, pak musí dojít k přechodu z námořní a částečně železniční dopravy na dopravu silniční.

Během předsednictví bude Česká republika pořádat i několik akcí. Prahu čeká neformální zasedání Rady ministrů dopravy v Praze, Dny městské mobility v Brně (20 – 22. září) nebo European Space Week (3. – 6. října) zaměřený na současné i budoucí trendy v evropském vesmírném programu.

Jana Bartošová

Celý článek zde