Colný úrad Košice zistil desiatky porušení pri kontrolách e-kasy

KOŠICE: Colný úrad (CÚ) Košice počas tohto roka vykonal 107 cielených kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Kontroly sa uskutočnili formou kontrolných nákupov v prevádzkarňach podnikateľov a preverovaním údajov zasielaných do systému e-kasa finančnej správy. Porušenie zistili v 36 prípadoch, informovala v pondelok hovorkyňa CÚ Košice Katarína Daňková.

V porovnaní s minulým rokom je kontrol menej, avšak sú adresnejšie. „Colný úrad na základe vlastných analýz cielene vyhľadáva subjekty, pri ktorých je predpoklad podvodného správania na základe evidencie tržieb z predaja tovarov alebo služieb v systéme e-kasa, ktoré pokladnica v reálnom čase odosiela na finančnú správu. Najčastejším porušením zákona, konkrétne v 36 prípadoch, bolo nezaevidovanie tržieb, pričom v ôsmich prípadoch porušili zákon opakovane,“ uviedla hovorkyňa.

Zajímavost :  O nevyhnutnosti daňovej reformy nik nepochybuje (komentár)

Navyše sa v troch prevádzkarňach zistilo, že podnikatelia porušujú zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu. Následkom je zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Odhalili aj napodobeniny pokladničných dokladov

Výsledkom práce príslušníkov mobilných jednotiek CÚ počas kontrol bolo aj zabezpečenie online registračných pokladníc v dvoch reštauráciách. V tomto prípade úrad využil zákonnú právomoc v podobe predbežného opatrenia. „V tejto súvislosti pri výkone kontrolných nákupov v prevádzkach kontrolóri zistili tlač a vydávanie rôznych typov dokladov, na podklade ktorých neboli tržby prijaté z predaja tovaru, resp. poskytnutia služby v pokladnici priznané, s cieľom ich krátenia.

Počas kontroly boli odhalené aj ‚napodobeniny‘ pravých pokladničných dokladov, ktoré mali vzbudiť dojem legálnosti, kde podnikatelia simulovali funkcionalitu pokladnice v offline režime takým spôsobom, aby si zákazník pravosť jemu vydaného dokladu nevedel skontrolovať prostredníctvom aplikácie finančnej správy Over doklad určenej pre verejnosť,“ informovala Daňková.

Zajímavost :  Richard Sulík: Ruská federácia je náš dôležitý obchodný partner

V danom prípade podnikatelia týmto spôsobom porušujú nielen zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ale aj súvisiace daňové predpisy, keď takéto konanie v prípade potvrdenia podozrenia zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť.

„Colný úrad Košice za posledných šesť rokov pri výkone kontrolnej činnosti v rámci zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečil celkovo 30 elektronických registračných pokladníc používaných na evidenciu tržieb v rôznych typoch prevádzok, kde následnou technickou expertízou týchto zariadení bola vyčíslená výška krátenia tržieb v sume viac ako osem miliónov eur,“ doplnila hovorkyňa.

Zajímavost :  Týždeň vo svetovej ekonomike: Čierne zlato konečne zlacnelo. Biden ponecháva šéfa Fedu vo funkcii

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO