Daně last minute: Poslední den na podání a zaplacení daně. V čem se nejvíce chybuje?

Posledním dnem pro podání daňového přiznání v papírové podobě je 1. duben 2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Zapomnětlivci sice mají ještě pár dní k dobru, pak ale už budou za pozdní podání platit sankce.

Daňové přiznání je možné podat osobně na podatelnách finančních úřadů, otevřeno je do pátku 1. dubna od 8 do 17 hodin. Je možné ho také „hodit“ do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Jak uvádí finanční správa, tradičně je na úřadech nejvíce rušno právě poslední dva dny. 

Zároveň musí lidé, kteří podávají papírové přiznání, zaplatit nejpozději do 1. dubna daň z příjmu. Nejpohodlnější a nejrychlejší způsob platby daně je bezhotovostně, například pomocí internetového a mobilního bankovnictví. „Nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance, případně hotově v pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů,“ radí Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Daň se platí na číslo účtu, které má předčíslí 721, matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu. Kód banky je 0710 (ČNB). Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, případně vlastní identifikátor, pokud mu byl přidělen. Konstantní symbol není třeba vyplňovat.

„Je důležité dát si pozor na uvedení správného čísla účtu, na který je daň placena, a správného variabilního symbolu. Chybně uvedené údaje mohou vést k tomu, že platba nebude správně přiřazena a na dani z příjmů bude evidován nedoplatek,“ varuje Lukáš Heřtus. Podrobnější informace k placení daní na webových stránkách Finanční správy.

Pokud daňové přiznání opozdilci nestihnou od 1. dubna odevzdat, mají na to ještě pár dní bez sankcí. „Daňový řád umožňuje podat daňové přiznání do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě, aniž by byla uložena sankce za opožděné tvrzení daně. Kdo nepodá přiznání ani v této lhůtě, čeká ho sankce v podobě pokuty za opožděné tvrzení daně. Výše pokuty je závislá na délce prodlení a na výši daně,“ říká Heřtus. 

Maximální výše sankce podle něj činí pět procent stanovené daně. V případě, že výše pokuty nepřekročí 1000 korun, správce daně ji nepředepíše a daňový subjekt není povinen jí uhradit. „Pokud daňový subjekt daňové přiznání nepodá vůbec, bude pokuta činit vždy minimálně 500 korun,“ doplňuje Lukáš Heřtus. 

Zajímavost :  Válka na Ukrajině ONLINE: Ukrajinská jednotka v Charkovské oblasti dosáhla hranic s Ruskem

U elektronického podání platí jiný termín

Pokud nestíháte ani omilostněných pět dní, je možné si termín ještě o měsíc prodloužit. Ovšem v takovém případě musíte přiznání podat elektronickou formou, a to přes web www.mojedane.cz. Přihlášení je možné nově pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo pak klasicky datovou schránkou.

Právě lidé, kteří podávají daňové přiznání elektronicky, mohou totiž daňové přiznání podávat až do 2. května. Přiznání podávaná daňovým poradcem mají lhůtu do 1. července.

Zajímavost :  Jurečka navrhuje pozastavit část programu Antivirus, chce jej přehodnotit

Finanční správa upozorňuje také na chyby, které lidé u daňových přiznání dělají. „Poplatníci by měli věnovat zvýšenou pozornost při vyplňování nároku na odčitatelné položky od základu daně a slevy na dani, zda na ně mají ze zákona nárok a případně v jaké výši,“ uvádí finanční správa v prohlášení.

  • V nesprávně výši bývá uplatňováno například školkovné, poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší.
  • U slevy na vyživované dítě dochází k uplatnění dítěte nebo dětí oběma rodiči.
  • Chybně se uplatňují i slevy na manželku nebo manžela, a to z důvodu nezahrnutí některých příjmů do vlastního příjmu manželky nebo manžela, například nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské.
  • U nezdanitelných částí základu daně dochází k jejich nárokování, i když ze zákona nárok nevzniká, například úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení si uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale například k rekreaci nebo nájmu.
  • Součástí formuláře daňového přiznání je i žádost o vrácení přeplatku. Lidé tuto část často zapomínají podepsat nebo nevyplní údaje.  

Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání, tedy po 1. dubnu, a to až do 30 dnů. To platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu.

Na přehledy je měsíc čas

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení musí být odevzdány do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání.

Takže přehledy za rok 2021 musí být na úřadech do 2. května, 1. června nebo 1. srpna v závislosti na tom, kdy má daňový poplatník termín pro odevzdání daňového přiznání. Lhůta pro zaplacení nedoplatku na sociálním či zdravotním pojištění je osm dnů od podání přehledu. 

Zajímavost :  Party na moři skončila. Takhle vypadají zabavené opulentní jachty ruských oligarchů

„Pozor si musí dát hlavně osoby samostatně výdělečně činné, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. července 2021, v takovém případě totiž musí odevzdat přehled u původní i u nové zdravotní pojišťovny,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové přiznání 2022

Minimální zálohy pro OSVČ letos vzrostly, a to celkem o 487 korun za měsíc. Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění od ledna 2022 činí 2627 korun. Nová minimální záloha na sociální pojištění je 2841 korun. Minimální měsíční záloha pro vedlejší činnost bude mít výši 1137 korun. Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ u vedlejší činnosti platit nemusí. Novou zálohu začínají OSVČ platit až od měsíce následujícího po podání přehledu o příjmech a výdajích.

Celý článek zde