Danko ráta s podporou v parlamente. Ide o prenos rekreačných poukazov na rodičov

“To, čo nás však čaká pri rokovaní v NR SR, a to, čo som presvedčený, že bude mať absolútnu podporu v pléne, je, že rekreačný poukaz, ak nebude mať záujem ho zamestnanec použiť, bude ho môcť preniesť na svojich rodičov,” uviedol Danko.

SNS navrhuje do zákona výnimku, podľa ktorej by mohol zamestnanec rekreačný poukaz preniesť na svojho rodiča. Potrebné je k tomu novelizovať Zákonník práce a zákon o podpore cestovného ruchu, návrh noviel predložili poslanci za SNS na rokovanie parlamentu.

Navrhovaným rozšírením platnosti rekreačných poukazov pre ďalšie osoby chcú maximalizovať využívanie rekreačných poukazov a zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu.

Danko pripomenul, že rekreačný poukaz môžu zamestnanci v súčasnosti využiť napríklad aj na úhradu nákladov spojených s pobytom maloletého dieťaťa v detskom tábore.

Podľa súčasného zákona sa rekreačný poukaz vydáva na fyzickú osobu a je neprenosný. Nárok na neho majú zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej dva roky. Príspevok na rekreáciu je vo výške 55 % oprávnených nákladov, najviac však do výšky 275 eur za kalendárny rok.

Zajímavost :  Ódor: Mier na Ukrajine má byť vyjednaný v Moskve, nie v Bruseli. Podľa Beňovej zlyhal Borell, keď nevyvinul žiadnu diplomatickú aktivitu

Rekreačné poukazy zaviedli od roku 2019. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok na rekreáciu majú firmy s viac ako 49 zamestnancami.

Pre menšie spoločnosti je možnosť poskytnúť zamestnancom rekreačný poukaz dobrovoľná.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO