Daňový bonus na zaplatené úroky: ako a do kedy si ho treba uplatniť? (podcast)

Daňový bonus na zaplatené úroky funguje od roku 2018 ako náhrada za štátny príspevok na bývanie pre mladých. Ak si chcete uplatniť tento bonus za rok 2023, musíte mať od 18 do 35 rokov a zmluva na úver na bývanie musí byť uzatvorená od 1.1. 2018 do 31.12.2023. Môže ísť aj o nehnuteľnosť, ktorá sa prenajíma.

„Daňový bonus v maximálnej výške, ktorý vieme získať, je vo výške 400 eur ročne. To je tá maximálna suma a počíta sa ako 50 percent zo sumy zaplatených úrokov, avšak z úveru poskytnutého maximálne do výšky 50 000 eur. Čiže je to obmedzené. V prípade, že by bol úver čerpaný na vyššiu sumu, tak banka vydá potvrdenie, v ktorom uvedie úroky, ktoré sú viazané len do výšky tých 50 000 eur,“ vysvetľuje v podcaste Nehnuteľnosti.sk Michal Šúrek.

Ďalšou podmienkou je, že priemerný mesačný príjem v čase uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. „Predstavte si, že máte dlžníka, ktorý zarába 1800 eur mesačne a spoludlžník zarába 800 eur. Dlžník by so svojím príjmom 1800 eur už prekročil túto hranicu, avšak tým, že je tam aj spoludlžník, tak ich príjmy sa zrátajú a v takomto prípade je to 2600 eur. Stále sú pod hranicou maximálneho mesačného príjmu 3390 eur, čiže v prípade splnenia týchto podmienok, teda príjmu a veku, si môžu uplatniť daňový bonus,“ vysvetľuje praktický príklad v podcaste Šúrek.

3fotky v galérii Michal Šúrek Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Daňový bonus na zaplatené úroky má v roku 2024 už nové pravidlá

Zajímavost :  Vláda schválila návrh zákona na zrýchlenie príprav strategických investícií

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu pre mladých vo veku od 18 do 35 rokov sa od roku 2024 menia. Zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené od 1.1.2024 musia slúžiť výlučne na vlastné bývanie. Nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať. Priemerný mesačný príjem za uplynulý rok 2023 môže byť už vyšší a to až 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy.

V tomto momente ešte nevieme tú konkrétnu sumu, pretože je to naviazané na priemernú mesačnú mzdu, ktorú zverejňuje Štatistický úrad a tento údaj vyjde niekedy v priebehu marca alebo apríla, takže do konca zdaňovacieho obdobia 2024 už táto suma bude určite známa,“ objasňuje Šúrek.

Zajímavost :  Šimkovičová podporí vznik prvého ukrajinského festivalu na Slovensku. Chce inšpirovať ostatné susedné štáty

Výška daňového bonusu je naviazaná opäť na 50 percent zo zaplatených úrokov, je však možné získať až 1200 eur ročne. Novinkou je aj zrušený strop hypotéky 50 000 eur a teda 50 percent sa počíta z celkového objemu zaplatených úrokov za daný rok.

3fotky v galérii Michal Šúrek Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Viac o tom:

· ako si uplatniť mimoriadny bonus na zaplatené úroky, ktorý nedávno schválila vláda, a platí bez obmedzenia veku a výšky hypotéky

· ako sa o daňový bonus na zaplatené úroky žiada

· aké dokumenty potrebujeme z banky

· či môžem o daňový bonus požiadať aj spätne

· ako sa žiada o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

· kto musí platiť daň za nehnuteľnosť

Zajímavost :  Kauzu Dobytkár musí súd riešiť nanovo. Dôvodom je výmena člena senátu

si vypočujte v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk s daňovým poradcom Michalom Šúrekom a redaktorkou Zuzanou Majerčíkovou.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO