Diaľnica, priehrada, spaľovňa odpadu. Vláda bude môcť s novým zákonom povoliť akúkoľvek investíciu a ľudia sa o tom ani nemusia dozvedieť

Nový návrh zákona o strategických investíciách z dielne ministerstva dopravy spôsobil doslova poplach v občianskych organizáciách a iniciatívach. Zjednodušene povedané, ak by zákon v parlamente prešiel, vláda bude môcť rozhodnúť doslova o akejkoľvek investícii, že je strategickou a zrealizovať ju.

Dvadsaťpäť organizácií a iniciatív spísalo hromadnú pripomienku, ktorú za jedno popoludnie podpísalo viac ako 1500 ľudí. Návrh tohto zákona, ktorý rezort Jozefa Ráža mladšieho predložil do skrátaného pripomienkového konania 10. januára, považujú za nedemokratický a neústavný.

Zásah do vlastníckych a občianskych práv je podľa nich tak hrubý, že zákon žiadajú stiahnuť a prepracovať.

Investor získa väčšie práva ako vyvlastňovaný občan

Deklarovaným dôvodom predloženia zákona je meškajúca transpozícia európskej smernice, ktorá sa týka budovania transeurópskej dopravnej siete. Podstatná časť zákona sa však venuje novej úprave strategických investícií, pričom podľa organizácií je zmätočná, duplicitná a ústavne problematická.

Nový zákon umožňuje napríklad investície aj v rozpore s územnými plánmi samospráv, čím zásadne obmedzuje ich kompetencie.

„Návrh zákona obsahuje toľko hrubých zásahov do práv bežných ľudí, že ho podľa nás treba stiahnuť a celý prepracovať. Investor získa neporovnateľne väčšie práva ako vyvlastňovaný občan, napríklad bude môcť vstúpiť na váš majetok ešte skôr, než budete vyvlastnený. Vláda vďaka tomuto návrhu môže prevalcovať samosprávy, keďže v rozpore s ich územným plánom môže presadiť stavbu na území obce alebo VÚC,“ vysvetľuje právnička Via Iuris Ivana Figuli.

Návrh novej legislatívy ostro kritizuje aj strana Demokrati. „Strategická investícia bude brutálnym mocenským zásahom. Investor bude môcť okamžite vstupovať na pozemky, získa predkupné právo, môže vyvlastňovať a následne vypratávať aj bez rozhodnutia súdu ľudí v ich obydliach. A to aj tých najzraniteľnejších. Všetko expresne len s nárokom na tabuľkovú náhradu. Mnohé z navrhovaných opatrení už Ústavný súd SR v minulosti označil za protiústavné. To ale vláde očividne neprekáža. Dopady takýchto investícií na životné prostredie a zdravie obyvateľov sa budú skúmať len na papieri. Povoľovacie konania budú mať jediný účel – čo najskoršiu výstavbu za akúkoľvek cenu. Vyjadrenia občanov nebudú mať prakticky žiadnu váhu. Pokiaľ by investícii bránil územný plán obce alebo kraja, vláda ho prekreslí podľa želania investora,“ zhodnotil odborník na právo životného prostredia a bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča (Demokrati).

Prečítajte si tiež:

Strategický projekt môže byť aj škodlivý

Organizácie namietajú, že definícia strategickej investície je v zákone formulovaná veľmi vágne a otvára možnosť takto označiť prakticky akýkoľvek verejný projekt bez hlbšieho skúmania, v rozpore s územnými plánmi obcí.

Zajímavost :  Stretli sa v klietke, najnovšie aj pred kamerami. Attila a Karlos sú rivalmi, no v ta3 sa zhodli: Sme vzormi pre ostatných

Tvrdia, že strategickou investíciou sa môže stať aj projekt v rozpore s dlhodobými stratégiami Slovenskej republiky, čo vyvoláva obavy z rýchleho schvaľovania projektov, ktoré by poškodzovali životné prostredie alebo neboli v súlade s dlhodobými záväzkami Slovenska v oblastiach ochrany klímy a biodiverzity.

„Ak raz vláda rozhodne, že nejaká investícia bude povýšená na tzv. strategickú, potom to bude mať neobmedzenú platnosť a na neobmedzený čas tak zasiahne do vlastníckych práv bežných ľudí na dotknutom území,” upozorňuje právnička Ivana Figuli.

Podľa Kiču sa takáto legislatíva bude môcť týkať akejkoľvek investície, nielen diaľnic či železníc. „Môže sa týkať aj nezmyselnej rýchlostnej cesty cez Národný park Nízke Tatry, ktorú chce pretlačiť za akúkoľvek cenu minister dopravy Ráž. No pokojne to môžu byť aj zbytočné a megalomanské priehrady, napríklad tá v Slatinke, o ktorých opakovanie rozpráva minister životného prostredia Taraba. Ten má určite zálusk aj na spaľovne, o ktorých najnovšie vyhlásil, že ich má stavať štát,” dopĺňa Michal Kiča s tým, že neistota obyvateľov celého Slovenska je namieste.

Divoká karta pre investora

Ikonickým príkladom verejnoprospešnej stavby, ktorá išla na úkor obyvateľov a životného prostredia, je pre mnohých vodné dielo Slatinka. Štát ho plánoval postaviť takmer 70 rokov. Domy ľudí, ktorí v rovnomennej dedinke bývali, vykúpil a pozemky vyvlastnil. Voda mala zatopiť plochu s veľkosťou 322 futbalových ihrísk a 17 typov vzácnych biotopov. Napriek tomu, že ministerstvá v priebehu rokov potvrdzovali potrebu priehrady, dodnes tam nestojí.

Zajímavost :  VIDEO: Angličtina nepotrápila len Šimkovičovú. Pozrite si, komu tiež narobila problémy a kto si, naopak, s ňou poradil ľavou zadnou

Do boja so štátnou mocou, ktorá ešte v minulom storočí nadiktovala, že vodné dielo je verejnoprospešná stavba a vyhlásila ju za verejný záujem, sa pustili vtedajší študenti ekológie na zvolenskej univerzite. Štát zaradil územie medzi chránené až po 29 rokoch a ak by sa k svojim plánom postaviť tu priehradu chcel vrátiť, musel by EÚ vysvetliť, prečo považuje vybudovanie priehrady za dôležitejšie ako chrániť toto vzácne územie. S novou legislatívou však investorovi bude stačiť, ak získa osvedčenie o strategickej investícii a dlhoročný boj obyvateľov za zachovanie územia bude bezpredmetný.

„V momente vydania osvedčenia investor dostáva od vlády v podstate divokú kartu, a to na neobmedzenú dobu. Tá mu zabezpečí formálne posudzovanie vplyvov na životné prostredie v lehote, v rámci ktorej je prakticky nemožné reagovať. Zároveň získava prístup na akékoľvek pozemky a do ktorýchkoľvek stavieb, a vlastník s tým nemôže nič urobiť. Územné plány nemajú žiadnu váhu, čo môže výrazne narušiť plány samospráv na rozvoj územia. Aj v časti, ktorá sa venuje transpozícii smernice, ide ministerstvo nad rámec potrebnej úpravy zákona a dokonca proti princípom uvedeným v smernici, ktoré hovoria, že táto legislatíva nemá znižovať štandardy ochrany životného prostredia,” uzavrela Martina Paulíková zo Slatinky, ktorá pôsobí vo WWF Slovensko.

Zdĺhavé povoľovacie procesy a konania

Rezort dopravy potrebu nového zákona vysvetľuje tým, že investície v oblasti dopravy, hospodárstva, zdravotníctva, energetiky, obrany či bezpečnosti nie sú uskutočňované v želaných časových intervaloch.

Zajímavost :  Očakávania sa potvrdili. Česko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom

„Ukázalo sa totiž, že nevyhnutné majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov, a zdĺhavé povoľovacie procesy a verejné obstarávanie nedovoľujú v rozumnom čase pripraviť a realizovať rozsiahle stavby, prípadne ich rekonštrukcie, ktoré sú strategicky významné pre Slovenskú republiku. Bránia tomu zdĺhavé vyvlastňovacie konanie, stavebné a kolaudačné konanie, ako aj verejné obstarávanie, zdĺhavé konania na katastrálnych úradoch a na súdoch. Dôsledkom toho je, že sa nezvyšuje v dostatočnej miere blahobyt obyvateľstva Slovenska, čo zároveň odrádza aj zahraničných investorov, ktorý zamýšľané veľké investície umiestňujú v iných krajinách,“ píše rezort dopravy v dôvodovej správe.

Návrh zákona má podľa dôvodovej správy zabezpečiť aj včasné dokončenie projektov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktoré sú vnímané ako hlavné dopravné koridory v Slovenskej republike s medzinárodným či národným významom, v lehote štyroch rokov.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO