Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Termíny pro přehledy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ se odvíjejí od lhůty pro podání daňového přiznání. Lidé je musí odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od jejího uplynutí.

Žádné mimořádné prodloužení, jaké mohli podnikatelé využít v posledních dvou letech kvůli koronaviru, už v roce 2022 neplatí.

Termín pro odevzdání přehledů OSVČ

Když podáte daňové přiznání jakoukoliv formou nejpozději 1. dubna, musíte odevzdat přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovnu nejpozději v pondělí 2. května (první pracovní den v květnu).

Nezáleží na tom, jestli jste daňové přiznání podali na papíře, elektronicky nebo přes poradce. Nezáleží ani na tom, jakou formou pošlete přehled pro sociální nebo zdravotní pojištění. Rozhodující je, že když jste přiznání odevzdali nejpozději 1. dubna, musíte do měsíce odevzdat i přehledy.

Pokud jste daňové přiznání podali elektronicky mezi 2. dubnem a 2. květnem, končí lhůta pro přehledy sociálního a zdravotního pojištění na začátku června. Konkrétní datum (1. červen) počítá Česká správa sociálního zabezpečení jinak než zdravotní pojišťovny (2. červen), podrobněji si o tom napíšeme na konci článku.

A když přiznání podá poradce mezi 2. dubnem a 1. červencem, stačí přehled pojištění odevzdat do 1. srpna.

To, že jste nepodali daňové přiznání v základní lhůtě nejpozději 1. dubna, a tedy že využijete některou z prodloužených variant, nemusíte oznamovat ani správě sociálního zabezpečení, ani zdravotní pojišťovně. S jedinou výjimkou: Pokud účtujete v takzvaném hospodářském roce (odlišném od kalendářního), je potřeba zdravotní pojišťovně do 31. března oznámit, ke kterému datu budete podávat přiznání, pokud ho neodevzdáte do konce března.

Přehledy sociálního a zdravotního pojištění nepodávají podnikatelé, kteří se za loňský rok dobrovolně přihlásili k paušální dani – pokud splňují její podmínky a nevychází jim nakonec vyšší daňová povinnost.

Pro OSVČ, které nemusí podávat daňové přiznání, končí lhůta pro odevzdání přehledu 8. dubna.

Zajímavost :  ONLINE: Sledujte březnovou Apple Keynote. Čeká se vylepšený iPhone a MacBook

Do kdy zaplatit sociální a zdravotní pojištění

Případný nedoplatek pojistného za rok 2021 je potřeba zaplatit do osmi dnů od podání přehledu – podle zákona ode dne, kdy „byl nebo měl být podán“.

Když přehled odevzdáte dříve než v poslední den lhůty, je rozhodující skutečné datum. Pokud jste přehled odevzdali třeba už v březnu, přestože jste na to měli čas až do začátku května, musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočteným pojistným do osmi dnů od data podání přehledu – nemůžete s tím čekat na květen.

Jenom v případě, že přehled podáte v poslední den lhůty, nebo ho dokonce neodevzdáte včas (třeba i vůbec), začíná se osmidenní lhůta pro zaplacení počítat od data, do kterého jste měli povinnost přehled podat

Nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro rok 2022 zvýšila na 2841 korun měsíčně (u vedlejší činnosti na 1137 Kč), minimální záloha na zdravotní pojištění na 2627 korun.

U zdravotního pojištění je nutné platit novou minimální zálohu hned od platby za leden, která byla splatná nejpozději 8. února.

U sociálního pojištění se zálohy mění až od „měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán“. Takže: když přehled podáte v dubnu, zvyšují se vám počínaje květnovou zálohou. Výjimkou je případ, kdy vám z přehledu vychází nižší zálohy než v předchozím roce – ty pak můžete platit už od měsíce, v němž podáte přehled. Samozřejmě je potřeba dodržet minimum.

ČSSZ má jiný výklad než zdravotní pojišťovny

Každý rok se objevují nějaké komplikace, které plynou z toho, že daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění vybírají tři různé instituce podle tří různých zákonů – s odlišnými pravidly, splatností záloh, formuláři a podobně.

Letos si to ukážeme na příkladu OSVČ, která podá daňové přiznání elektronicky mezi 2. dubnem a 2. květnem. Je to sice drobnost, ale: Zatímco podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mají podnikatelé odevzdat přehled k sociálnímu pojištění nejpozději 1. června, podle zdravotních pojišťoven končí prodloužená měsíční lhůta 2. června.

Zajímavost :  Odškodnění za pracovní úrazy se změní. Lidé dostanou víc

Na vině je tentokrát odlišný výklad, zatímco formulace v obou zákonech (pro sociální a zdravotní pojištění) jsou shodné.

Daňový řád stanoví, že když OSVČ podá daňové přiznání elektronicky (a zároveň později než 1. dubna), prodlužuje se lhůta pro podání přiznání (od které se odvíjejí další termíny) o měsíc. A protože konec prodloužené lhůty letos připadá na neděli 1. května, je podle § 33 „posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den“, tedy pondělí 2. května. Daňový řád tedy výslovně píše o prodloužení lhůty (nekončí tak 1., ale až 2.) – ne pouze o tom, že úřady budou kvůli neděli tolerovat jednodenní zpoždění s odevzdáním přiznání.

Podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení i podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je pak OSVČ povinna podat přehledy nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Za konec lhůty určené podle měsíců se přitom obecně považuje den, který se svým číselným označením shoduje s dnem, kdy lhůta začala běžet.

Pokud tedy příslušná lhůta pro podání daňového přiznání výjimečně skončila 2. května, měla by lhůta pro podání přehledů skončit 2. června. Tak to vnímají také zdravotní pojišťovny.

Česká správa sociálního zabezpečení přesto trvá na tom, že i v takovém případě letos skončí lhůta 1. června. Pro podnikatele, kteří odevzdají daňové přiznání 2. května, tak bude o den kratší než zákonem stanovený měsíc.

„Lhůta se vždy rozbíhá od skutečnosti, která běh zapříčiní, a tato nastala bez ohledu na to, zda se jedná o svátek, sobotu nebo neděli. Skutečnost určující běh lhůty pro podání daňového přiznání nastává 31. prosince každého roku, tedy i 31. 12. 2021. Podle daňového řádu začne běžet lhůta od následujícího dne, tedy od 1. ledna 2022. Není tedy pochyb, že termín pro podání daňového přiznání je stanoven vždy na 1. dubna, 1. května či 1. července,“ vysvětluje přístup ČSSZ její mluvčí Jitka Drmolová.

Zajímavost :  Zapomeňte na Mondeo. Kuga baví i se třemi válci

Co říká na argument, že daňový řád výslovně posouvá lhůtu pro podání přiznání na 2. května, pokud 1. květen připadá na neděli? „Tím je upraven postup pro splnění povinnosti vůči orgánům finanční správy,“ odpovídá mluvčí. 

Podle výkladu ČSSZ tak podnikatelé v některých letech mohou mít na podání přehledu až o tři dny méně času: i kdyby svátek 1. května připadal na pátek a lhůta pro podání daňového přiznání by se tak prodloužila až do pondělí 4. května, lhůta pro podání přehledu sociálního pojištění by přesto skončila 1. června.

V případném sporu by definitivně musel rozhodnout až soud.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České… Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Celý článek zde |