Doplnění registračních čísel projektů

Publikováno:

8.4.2022

Autor:

odbor 21200

K jednomu příjemci dotace v souboru Přehled příjemců dotace OP PIK může být přiřazeno více řádků.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 24. března 2022 na žádost, týkající se doplnění registračních čísel projektů, které žadatel vymezuje v přílohách zaslaných spolu s žádostí


Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) zákona datový soubory Přehled příjemců dotace Country for the Future, datový soubor Přehled příjemců dotace EFEKT 2021 a datový soubor Přehled příjemců dotace OP PIK.

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6 zákona, že datový soubor Přehled příjemců dotace OP PIK obsahuje sloupce: příjemce dotace, registrační číslo projektu, IČ příjemce dotace, číslo výzvy, celková hodnota projektu (=celkové způsobilé výdaje), výše dotace v rozhodnutí o poskytnutí dotace (=částka vypočítaná z procentního podílu z celkových způsobilých výdajů), samotný procentní podíl přislíbené dotace, proplacené dotace v žádosti o platbu a datum proplacení žádosti o platbu. Z data proplacení ŽoP lze vyčíst, že se jedná pouze o ŽoP v období let 2020–2021. Každý řádek odpovídá právě jedné ŽoP. K jednomu příjemci dotace tak může být přiřazeno více řádků.

Zajímavost :  Osmiprocentní inflace je pravděpodobná, odhaduje ekonom. Vrcholu dosáhneme na jaře

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 10 zákona, že datové soubory jsou poskytovány v otevřeném strojově čitelném formátu xlsx.

Celý článek zde |