Dopravci uhradili loni na mýtném skoro 15 miliard korun. Jediný meziroční pokles byl v prosinci

Stát vybral více peněz od nákladních dopravců. Během celého roku 2022 uhradili dopravci za užití zpoplatněných komunikací 14,85 miliardy korun, což je o 4,6 procenta více než v roce 2021. Z celkového výběru připadlo na dálnice 13,22 miliardy korun, na silnicích I. třídy pak CzechToll vybral mýtné ve výši 1,62 miliardy korun.

Celkové náklady na provoz a rozvoj systému zůstaly pod hranicí 1 miliardy korun, v poměru k výnosům tedy stejně jako v minulém roce nepřekročily hranici sedmi procent. To řadí elektronický mýtný systém v České republice k těm nejefektivnějším v celosvětovém srovnání, jak uvedl CzechToll v tiskové zprávě o výběru mýta.

Více než polovinu, konkrétně 51,5 procenta, z celkově vybraného mýtného v roce 2022 uhradili zahraniční dopravci. Je to přibližně stejný podíl jako v roce 2021. Spolu s výběrem mýtného rostla také výše slev vyplacených tuzemským dopravcům. Na mýtné projeté v roce 2021 byly ke konci roku 2022 vyplaceny množstevní slevy v celkové výši 399 milionů korun.

„Elektronický mýtný systém funguje vysoce efektivně jak z hlediska nákladů, tak i zajištění příjmů pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice. S nízkými náklady byla rozšířena zpoplatněná síť o 373 kilometrů silnic I. třídy v polovině roku, ale také o několik nově zprovozněných komunikací a obchvatů obcí obratem po jejich zprovoznění,“ uvedl generální ředitel společnosti CzechToll Petr Chvátal.

Samotný prosinec se stal jediným měsícem v loňském roce, ve kterém meziročně poklesl výběr mýtného. Celkově uhradili dopravci 1,05 miliardy korun (meziroční pokles o 3 procenta). Jedním z důvodů však může být skutečnost, že v roce 2022 měl prosinec o jeden pracovní den méně než o rok dříve.

Ke konci roku 2022 bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno takřka více než 743 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny. To je o 100 tisíc vozidel více než ke konci roku 2021. Více než 173 tisíc vozidel má domácí registrační značky, zbylých 540 tisíc vozidel pochází ze zahraničí. Počet vydaných palubních jednotek dopravcům překročil 596 tisíců kusů.

(red)

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO