Doteraz to nebolo možné. Pomoc so zvýšenými splátkami sa rozšíri aj na refinancované hypotéky

Refinancované úvery

Pomoc sa tak bude vzťahovať nielen na hypotéky, pri ktorých dochádza k refixácii, ako to bolo doteraz, ale aj refinancované úvery na bývanie uzatvorené pred 1. júnom 2024.

Novelou sa zavádza definícia pôvodného a refinancovaného úveru na bývanie, ako aj nová kategória referenčnej splátky. Pomoc sa nebude vzťahovať na úvery, pri ktorých došlo len k refinancovaniu čistých spotrebiteľských úverov a čistých amerických hypoték.

Štátny príspevok

Nárok na štátny príspevok po novom vznikne nielen pri náraste splátky úveru na bývanie, ale aj náraste úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022. Pôvodná lehota na podanie žiadosti sa predĺži o jeden mesiac, aby sa žiadatelia vyhli časovému stresu.

“Aplikačná prax a návrhy na zmeny zákona si vyžiadali aj zmenu žiadosti o príspevok a doplnenie príloh žiadosti, aby úrady vedeli posúdiť, či je aktuálna existujúca zmluva o úvere na bývanie prepojená s pôvodnou zmluvou alebo zmluvami o úvere na bývanie,” priblížili predkladatelia.

Zajímavost :  Boss bossov si zopakuje veľký deň. Má šancu vymeniť doživotie za slobodu (+chronológia súdnych procesov)

Doklad o mesačných splátkach

Vzhľadom na potrebu výpočtu referenčnej splátky pri refinancovaných úveroch budú veritelia povinní poskytnúť žiadateľovi o príspevok doklad o výške zaplatených mesačných splátok.

Veritelia tiež budú na vyžiadanie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovať informácie v troch samostatných súboroch, a to aj za obdobie spätne od januára 2024 v rozsahu údajov, ktoré ústrediu predtým neboli poskytnuté.

Prechodnými ustanoveniami sa umožní uplatnenie spätného vyplatenia štátneho príspevku za obdobie január až máj 2024, ak žiadateľ splní podmienky podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna tohto roka.

Zajímavost :  Ethereum je pro Wall Street nepochopitelné, nechápou jeho využití

Pozmeňujúci návrh

Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) predložil pozmeňujúci návrh, ktorým navrhol poskytovať štátnu podporu bez časového obmedzenia aj na úvery na bývanie, ktoré budú refinancované v budúcnosti, teda po 1. júni 2024. Tento návrh bol však v rozpore s predtým schválenou úpravou z výborov, poslanci preto o ňom nehlasovali.

Od začiatku tohto roka platí zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie. Na jeho základe štát oprávneným osobám prispieva na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky je 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne.

Zajímavost :  Slovenské školy potrebujú viac Ameriky a partizánov (názor Róberta Chovanculiaka)

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO