Drážní inspekce žádá veřejnost kvůli vyšetřování neštěstí o fotografie kabiny lanovky na Ještěd

Drážní inspekce žádá veřejnost o pomoc při vyšetřování pádu kabiny visuté lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov – Ještěd, z minulé neděle, při kterém zahynul šestatřicetiletý průvodčí. Zájem má o fotografie kabin zvenčí od letošního 1. září. Drážní inspekce výzvu zveřejnila na svém webu. Kabinových a sedačkových lanovek je u nás okolo 120, k mimořádným událostem přitom dochází velmi zřídka. K události, která by měla za následek pád kabiny nebo sedačky a zranění či smrt cestujících, od vzniku České republiky ještě nikdy nedošlo.

„Drážní inspekce v souvislosti se šetřením mimořádné události na lanové dráze Liberec-Horní Hanychov – Ještěd ze dne 31. 10. 2021 žádá veřejnost, aby jí poskytla případné fotografie exteriéru (fotografované na krátkou vzdálenost) jakékoliv z kabin – zejména fotografie jejich uchycení k tažnému lanu, závěsů, běhounů, vodicích kladek, lan samotných apod., a to z období přibližně od 1. 9. 2021. Kontaktní osobou je Ing. Matěj Pluhař (Územní inspektorát Čechy, pracoviště Praha), tel.: 736 521 014, e-mail: [email protected],“ uvedla Drážní inspekce na webu a za zaslané fotografie předem poděkovala.

Tragická událost vyvolala otázky ohledně bezpečnosti lanových drah v České republice. Kabinových a sedačkových lanovek je u nás okolo 120, k mimořádným událostem přitom dochází velmi zřídka. K události, která by měla za následek pád kabiny nebo sedačky a zranění či smrt cestujících, od vzniku České republiky ještě nikdy nedošlo.

Zajímavost :  Německý diář: Dlouhá cesta k době postmerkelové

Drážní úřad v návaznosti na nehodu lanové dráhy na Ještědu okamžitě zareagoval přijetím mimořádných opatření. 

„Dohled nad bezpečností provozu lanových drah je součástí naší běžné činnosti. Letos navíc před zahájením zimní sezony oslovíme všechny provozovatele lanových drah s požadavkem na sdělení termínů kontrol, oprav a údržby, které provádějí před zahájením zimního provozu,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Zimní sezóna pod dohledem

Dodává, že od všech provozovatelů kabinových a sedačkových lanovek si úřad vyžádá doložení provedení defektoskopických kontrol lan a výsledky prohlídek a měření lan v souladu se zákonnými požadavky. Státní dozory se během zimní sezony zaměří intenzivněji na provozování lanových drah.

Kontroly lanových drah probíhají pravidelně dle platných právních norem a v souladu s přísnými evropskými předpisy. „Provoz lanovek je pod přísnou několikastupňovou kontrolou, je tak možné říci, že bezpečnost provozu lanových drah v České republice je na vysoké úrovni,“ dodává Jiří Kolář. 

Zajímavost :  Jak přežít zimu. Pražské hotely zdraží a nevyplatí ani prémie, ani dividendy

Přesné zákonné postupy popisuje vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah. Pokyny pro obsluhu a údržbu jednotlivých lanovek jsou navíc vždy dány ještě výrobcem technologické části lanové dráhy. Tam mohou být jednotlivé kontrolní kroky nastaveny i v řádu hodin.

Kontrola nosných i tažných lan

K pravidelným kontrolám lanových drah patří například vizuální kontrola všech zařízení lanové dráhy, zkušební chod pro ověření bezpečnostních funkcí či kontrolní jízda, kterou se kontroluje stav trati, průjezdné profily a stav nosných či tažných lan.

Provozovatelé lanovek jsou také povinni v delších časových intervalech provádět kontroly, které se skládají z měření a případného seřízení kontrolovaných částí. Ty se provádějí v řádech týdnů a měsíců. Jednou ročně je předepsána provozní revize, kterou provádějí akreditovaní revizní technici. Každé tři roky je akreditovaným inspektorem provedena prohlídka a zkouška technického stavu lanové dráhy. 

Pravidelné státní dozory

Lana musí navíc projít pravidelnou defektoskopickou kontrolou, kterou provádí opět osoba s požadovanou kvalifikací. U tažných, dopravních a přítažných lan je interval stanoven na dva roky, u nosných lan na tři roky. 

Na dodržování všech výše uvedených povinností a na bezpečnost celého provozu dohlíží Drážní úřad, který provádí pravidelné státní dozory. Každý, kdo řídí lanovku, musí nejprve složit odbornou zkoušku u Drážního úřadu a následně teprve obdrží průkaz způsobilosti k řízení lanové dráhy. Při kontrole musí navíc obsluha lanovky prokázat zdravotní způsobilost. V rámci dozoru jsou kontrolovány také například provozní předpisy, evakuační plány, zkušební a výcvikové řády či přepravní podmínky.

Zajímavost :  Vojtěchův nouzový stav Babiš vyloučil. Uvažuje se o povinném očkování některých profesí

Přesnou příčinu mimořádné události na Ještědu stanoví vyšetřování Drážní inspekce. Poté bude teprve možné přistoupit k přijetí případných dalších, už konkrétnějších, bezpečnostních opatření.

Tomáš Rovný

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO