Dřív do důchodu kvůli vyšší valorizaci? Kdo počká, vydělá

Lidé, kteří jsou těsně před odchodem do starobního důchodu, na konci roku pravidelně řeší, jak ho kvůli valorizaci správně načasovat. Doporučení je letos jasné: kdo si počká na začátek roku 2022, vydělá. A to i když si pobírání důchodu o pár týdnů odloží. Ukazují to výpočty expertů.

„Důchody přiznané v roce 2022 budou výrazně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2021. Je to zcela opačná situace, než nastala loni,“ říká Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá problematikou sociálního zabezpečení a jeho dopadu na správu privátních financí.

„Každý, kdo uvažuje o přiznání starobního důchodu do konce roku 2021, ať řádného nebo předčasného, by měl zvážit přiznání důchodu nejdříve od 1. ledna 2022. Naopak ti, kterým vznikne nárok na starobní důchod počátkem roku 2022, by v žádném případě neměli žádat o předčasný starobní důchod s počátkem ve zbývajících dnech roku 2021,“ doplňuje Šafařík.

„Je to tak. Výrazné rozdíly, zejména u vyšších důchodů, jsou způsobeny praktickou eliminací zásluhovosti v letošní valorizaci,“ dodává důchodový poradce Pavel Trenda.

Každému, kdo už důchod pobírá, ho valorizace zvedne přinejmenším o 650 korun. Z toho o 350 korun roste základní výměra, která je stejná u všech důchodů, a dalších 300 korun měsíčně přidá každému mimořádný bonus, který ve volebním roce prosadila vláda ANO a ČSSD. Zásluhová složka ve valorizaci příští rok roste jen o 1,3 %. U průměrného důchodu, který je nyní 15 475 korun, to bude 155 korun.

Zajímavost :  Výběrové řízení na dodavatele hybridních pecí pro huť Liberty Ostrava jde do finále

„Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2021 a nově vypočítanými důchody v roce 2022, budou nezvykle vysoké,“ říká Šafařík. A přidává konkrétní výpočty pro několik úrovní příjmů a pro lidi, kteří získali dobu pojištění v délce 46 let, což zhruba odpovídá obvyklé době pojištění u nově přiznávaných důchodů.

Například u lidí, kteří mají průměrný příjem, z něhož se bude důchod vypočítávat, na úrovni letošní minimální mzdy (15 200 korun), bude důchod přiznaný v roce 2022 o 582 korun vyšší, než valorizovaný důchod přiznaný v roce 2021. U průměrné mzdy je rozdíl už 954 korun.

Zdroj: Freedom Finacial Services

Kdo si počká, ten na přelomu let 2021 a 2022 dostane vyšší důchod. Rozdíl mezi výší měsíční penze u přiznaných důchodů v roce 2021 a 2022 pro jednotlivé kategorie předchozích pracovních příjmů ukazují poslední dva sloupce.

Samozřejmě: lidé, kteří důchod mohou začít čerpat už na konci roku 2021, ale odsunou si ho až na začátek roku 2022, budou ze začátku v minusu. Přijdou totiž na konci letošního roku o penzi, která by jim jinak už byla vyplácena. Konkrétní výše prvotní ztráty bude záviset na době (na počtu dnů, týdnů nebo měsíců) přesluhování, poměrně rychle se ale celková bilance odložení pobírání důchodu na začátek roku 2022 může vrátit do plusu – pokud dotyčný brzo nezemře.

„Návratnost se logicky prodlužuje s délkou přesluhování, přesto je velmi příznivá, zejména u vyšších důchodů. Protože záleží na každém dnu, je rozumné posunout datum přiznání starobního důchodu už na první den nového roku, tedy na 1. ledna 2022,“ doporučuje Šafařík.

Zajímavost :  Portugalsko schválilo „právo na odpojení“. Česko k tomu přiměje celoevropská vyhláška

Návratnost lze jednoduše spočítat tak, že nevyplacenou částku důchodu 2021 vydělíme rozdílem mezi vyšším důchodem 2022 a valorizovaným důchodem 2021. Například u důchodu z roku 2021 ve výši 14 032 Kč při jednom měsíci přesluhování je to 14 032/582 = cca 24 měsíců, při dvou měsících přesluhování 28 064/582 = cca 48 měsíců.

Zdroj: Freedom Finacial Services

Druhá tabulka ukazuje, za kolik měsíců se vám vrátí ztráta z přesluhování – tedy z toho, že si na důchod měsíc až dva počkáte.

Existuje i situace, kdy je výhodnější posunout datum přiznání důchodu v roce 2022 o několik dnů na pozdější dobu. Týká se lidí, kterým do získání dalšího celého roku pojištění zbývá menší počet dnů. S každým získaným rokem doby pojištění totiž roste výpočtový základ o 1,5 %, což může podstatně navýšit penzi pro celou dobu jejího pobírání.

Doba pojištění se eviduje a počítá na dny. Celkový získaný počet dnů se vydělí číslem 365 a zaokrouhlí se dolů na celé roky, přičemž zbývající dny se do doby pojištění nezahrnou. Například získaných 17 120 dnů znamená dobu 46 let a 330 dnů. Do výpočtu výše důchodu se započte pouze 46 let a 330 dnů propadne. Do dalšího celého roku zbývá 35 dnů. Při pokračování výdělečné činnosti o alespoň uvedených 35 dnů lze zvýšit dobu pojištění na 47 let.

„Důležité je vědět, že i po přiznání důchodu, lze do 30 dnů po oznámení rozhodnutí ČSSZ o důchodu požádat písemně o změnu data přiznání důchodu a pokračovat ve výdělečné činnosti například o uvedených 35 dnů,“ radí Šafařík. A přidává výpočty, které ukazují vliv dodatečného roku doby pojištění.

Zdroj: Freedom Finacial Services

„Příklady dokazují, že rok navíc znamená další významné zvýšení důchodu a tím pádem i zkrácení návratnosti „ztráty“ způsobené odložením výplaty důchodu,“ říká Šafařík.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,… Další články autora.

Vytisknout

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO