Europoslanci definitívne rozhodli. Zavedú celoeurópsky preukaz zdravotného postihnutia

Obe karty umožnia svojim držiteľom, ako aj ich sprievodcom a asistenčným zvieratám prístup k takmer rovnakým podmienkam ako držiteľom národnej karty. Nové pravidlá sa budú vzťahovať len na krátkodobé pobyty s výnimkou držiteľov preukazu, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu kvôli programu mobility, ako napríklad Erasmus+.

Akú budú mať preukazy podobu?

Európsky preukaz zdravotného postihnutia sa bude vydávať a obnovovať bezplatne vo fyzickom formáte a ak to bude možné, aj v digitálnom formáte.

Európska parkovacia karta pre osoby so zdravotným postihnutím bude vydaná vo fyzickej podobe. Krajiny EÚ však boli vyzvané, aby vydávali kartu aj v digitálnom formáte.

Smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ a Európska komisia zvyšovali povedomie občanov o preukazoch, a to aj vytvorením centrálnej európskej webovej stránky, ktorá bude prepojená s vnútroštátnymi webovými stránkami informujúcimi, ako získať, používať a obnoviť tieto preukazy a informácie o súvisiacich zvýhodnených podmienkach.

Zajímavost :  Brusel dá miliardu eur na podporu 54 spoločných projektov v oblasti obrany

Pozrite si archívnu reportáž o sprístupňovaní zálohovania fliaš pre ľudí so zrakovým postihnutím:

Ešte je potrebný formálny krok

Spravodajkyňou EP pre túto oblasť bola slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá/RE), ktorá rokovala s eurokomisiou a Radou EÚ. Nicholsonová povedala, že EÚ sa musí zasadzovať za rovnaké práva pre všetky osoby so zdravotným postihnutím v rámci EÚ.

“Som hrdá na to, že preukazy budú pokrývať pobyty dlhšie ako tri mesiace, takže zdravotne postihnutí občania budú mať prístup k preukazom aj vtedy, keď študujú v zahraničí. Význam európskeho preukazu zdravotného postihnutia presahuje samotné uľahčenie cestovania – stelesňuje záväzok EÚ zabezpečiť voľný pohyb pre všetkých Európanov,” vysvetlila poslankyňa.

Zajímavost :  Dzurinda: Nie je najmenší dôvod zvažovať alternatívu k EÚ. Na Slovensko sa po mečiarizme pozeralo cez prsty, tvrdí Záborská

Parlament schválil aj dočasnú dohodu medzi Parlamentom a Radou o rozšírení platnosti preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím a parkovacích preukazov EÚ na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ, vrátane žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti a ich osobných asistentov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

Nové pravidlá ešte musia formálne prijať aj členské štáty (Rada EÚ) pred ich zverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti.

Zajímavost :  Na výjazdovom rokovaní v Dolnej Krupej má vláda riešiť najmä poľnohospodárstvo. Na programe je aj zákon o telerozhlase

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO