Eurovoľby 2024: Slováci, skontrolujte si občiansky preukaz. Bez neho neodvolíte, no existuje malá výnimka

Skontroluje si doklad totožnosti

“V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru,” uviedlo Ministerstvo vnútra SR.

Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj v prípade, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje (zmenilo sa priezvisko alebo adresa trvalého pobytu) alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie.

A čo hlasovací preukaz?

Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten.

S hlasovacím preukazom sa dá voliť kdekoľvek na Slovensku. Cez email alebo listom sa oň dalo požiadať do pondelka (20. 5.). Osobne sa bude dať vybaviť v úradných hodinách obce najneskôr deň pred voľbami, čiže do 7. júna.

Zajímavost :  Na Bitcoinu se tvoří známá formace. Pokud se vyplní, cena poletí výše

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok.

Pozrite si prieskum z 18. mája o tom, ako sa rozhodujeme v eurovoľbách.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO