Evropská komise prověřuje francouzské dotace pro provozovatele železnic SNCF

Evropská komise oznámila, že zahájila hloubkové vyšetřování, zda Francie neporušila pravidla Evropské unie o státní podpoře tím, že dotovala divizi nákladní dopravy národního železničního operátora SNCF. Komise oznámila, že zahájila detailní šetření finanční podpory dceřiné společnosti SNCF Rail Logistics Europe od francouzské vlády v letech 2007 až 19. Evropská komise v minulosti vyšetřovala i České dráhy a to kvůli údajným dumpingovým cenám na trase Praha-Ostrava. Vyšetřování ukončila loni v září s tím, že pro to nenašla důkazy. Komise dál vyšetřuje jinou kauzu Českých drah. V té jde o trh s použitými osobními železničními vagony a figuruje v ní i rakouský národní dopravce Österreichische Bundesbahnen.

Divize nákladní dopravy francouzského národního železničního operátora SNCF – SNCF Fret byla na začátku roku 2020 přeměněna na obchodní společnost, což je součástí kontroverzní reorganizace zadluženého provozovatele, kterou provedl prezident Emmanuel Macron.

Dvanáct let předtím však ztráty společnosti Fret SNCF hradila její státem kontrolovaná mateřská společnost SNCF.

„Na základě předběžného šetření má komise obavy, že některá opatření ve prospěch společnosti Fret SNCF, přijatá v období 2007-2019, nejsou v souladu s pravidly EU o státní podpoře,“ uvedla Evropská komise.

Předmětem šetření jsou 4 až 4,3 miliardy eur, které společnost SNCF vyplatila společnosti Fret SNCF v letech 2007-2019, a 5,3 miliardy eur dluhu, který byl odepsán předtím, než se stala obchodní společností.

Prověřována je také další kapitálová injekce ve výši 170 milionů eur provedená v době, kdy se stala komerčním subjektem.

Evropská komise, výkonný orgán EU se sídlem v Bruselu, dohlíží na dodržování zákonů o hospodářské soutěži a státní podpoře na jednotném trhu a může podniky přimět k vrácení neoprávněných dotací.

Zahájení hloubkového vyšetřování však neznamená, že se rozhodla, a Francie a další zúčastněné strany budou mít nyní možnost reagovat.

Francie prohlásila, že je připravena plně spolupracovat a že má všechny informace, které potřebuje, aby mohla předložit své argumenty.

„Vláda přistupuje k tomuto řízení s důvěrou vzhledem k provedeným reformám a vynaloženému úsilí,“ uvedl ministr dopravy Clément Beaune.

Vyšetřování Českých drah

Evropská komise v minulosti vyšetřovala i České dráhy a to kvůli údajným dumpingovým cenám na trase Praha-Ostrava, na které si stěžovala konkurence. Loni v září ale komise šest let trvající vyšetřování Českých drah zrušila s odůvodněním, že evropští antimonopolní vyšetřovatelé nenašli o údajně podnákladových cenách na trase Praha – Ostrava důkazy.

Evropský úřad pro hospodářskou soutěž zahájil vyšetřování v roce 2016. O čtyři roky později na něj navázal obviněním Českých drah, že v letech 2011 až 2019 účtovaly na trase Praha – Ostrava podnákladové ceny.

„Po pečlivém posouzení všech relevantních důkazů, včetně informací obdržených od Českých drah, dospěla komise k závěru, že důkazy nepotvrdily její původní obavy, a proto se rozhodla ukončit vyšetřování,“ píše se ve sdělení Evropské komise z loňského září.

„Skvělá zpráva pro České dráhy. Dnes jsme od Evropské komise obdrželi rozhodnutí v kauze údajně podnákladových cen na lince Praha – Ostrava. Tvrzené protisoutěžní jednání, ke kterému mělo dojít ze strany Českých drah, nebylo shledáno opodstatněným. Velké zadostiučinění po letech vleklé kauzy,“ uvedl v září na twitteru předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Komise v září dodala, že nadále vyšetřuje jinou kauzu Českých drah. V té jde o trh s použitými osobními železničními vagony a figuruje v ní i rakouský národní dopravce Österreichische Bundesbahnen.

„V rámci zdravé hospodářské soutěže mají evropští občané prospěch z kvalitních a cenově dostupných služeb v osobní železniční dopravě.  Atraktivní služby železniční osobní dopravy rovněž podněcují cestující k tomu, aby přešli ze silniční na železniční dopravu, což je zásadní pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. V prohlášení o námitkách jsme předběžně zjistili, že ÖBB a ČD porušily pravidla hospodářské soutěže EU tím, že tajnými ujednáními bránily přístupu k použitým vagónům novému účastníkovi na trhu, společnosti RegioJet, což omezilo hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy,“ uvedla v létě výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Česká železniční společnost RegioJet podnikatele Radima Jančury vstoupila na trh dálkové osobní železniční dopravy v České republice v roce 2011. Aby byla schopna konkurovat společnostem České dráhy a ÖBB, spoléhala se na levnější použité vagóny.

Komise předběžně zjistila, že mezi lety 2012 a 2016 se ČD a ÖBB účastnily kolektivního bojkotu, jehož cílem bylo udržet si své postavení na trhu a bránit rozšíření společnosti RegioJet jak v České republice, tak na mezinárodní železniční trase mezi Prahou a Vídní.

Ke kolektivnímu bojkotu dochází, když se skupina soutěžitelů dohodne na vyloučení skutečného nebo potenciálního konkurenta nebo na ztěžování jeho činností.

Komise zejména zastává předběžný názor, že ČD a ÖBB se dohodly na ztížení přístupu společnosti RegioJet k použitým vozům ÖBB pro dálkovou osobní dopravu. Aby společnost RegioJet nemohla tyto vozy získat, koordinovaly České dráhy a ÖBB své kroky s cílem bojkotovat prodej použitých vozů ÖBB společnosti RegioJet. 

Pokud by byl předběžný názor Komise potvrzen, bylo by jednání ČD a ÖBB v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který zakazuje protisoutěžní obchodní praktiky, jako je koluze.

„České dráhy neuznávají, že by z jejich strany došlo k uzavření kartelové dohody,“ uvedla tehdy pro ČTK mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Firma podle ní obdržela od EK takzvané sdělení výhrad, které není rozhodnutím ve věci nebo konstatováním, že by České dráhy pochybily.

„Jedná se o předběžný názor EK na danou věc. Nyní proběhne podrobná analýza dokumentu a poté se k němu vyjádříme,“ dodala mluvčí.

Komise přitom ve svém předběžném stanovisku uvádí, že ČD a ÖBB „porušily antimonopolní pravidla EU tím, že na trhu s použitými osobními železničními vagony uzavřely tajná ujednání s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy“.

Naopak majitel RegioJetu Radim Jančura považuje vyjádření Evropské komise za pravdivé.

„Prvních 100 vagonů jsme postupně koupili od ÖBB a začali díky nim jako první dopravce konkurovat Českým drahám počínaje zářím 2011. Najednou se něco stalo a my jsme už nekoupili ani kolo. Až časem vyplavalo na povrch, že při razii Evropské komise na ČD našla komise důkazy, které nasvědčují tomu, že se ČD a ÖBB dohodly na vzájemném postupu proti RegioJetu, což je z hlediska soutěžního práva přísně zakázané,“ sdělil ČTK Jančura.

„Při dalších prodejích vozů, kterých bylo okolo 200, skoupily všechny ČD. Až časem jsme pochopili, proč se tak stalo. Kdyby k tomuto jednání nedošlo, RegioJet by dnes byl třikrát větší dopravce, než je, a provozovali bychom vlaky ve velké části Evropy. Musíme si počkat na výsledek šetření a pak se přihlásíme o náhradu škody. V tuto chvíli je předčasné škodu stanovit, ale naše limity růstu byly především levné a kvalitní vozy od západoevropských státních dopravců,“ dodal Jančura.

Pokud se předběžný názor komise potvrdí, bylo by jednání ČD a ÖBB v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ten zakazuje protisoutěžní obchodní praktiky, jako je koluze. Předsedou představenstva ÖBB byl v inkriminovanou dobu politik rakouské sociálně-demokratické strany SPÖ Christian Kern. Později od května 2016 do konce roku 2017 zastával funkci spolkového kancléře.

(nik)

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO