Finančná správa upozorňuje, že na na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel zostávajú posledné dni. Za porušenie hrozí mastná pokuta

V prípade, že občania nesplnia túto povinnosť, môžu daniari za porušenie vystaviť pokutu vo výške od 30 do 16 000 eur. “Finančná správa (FS) rozposlala daňovníkom viac ako 194 tisíc predvyplnených DP k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si tejto povinností,” informuje Radoslav Kozák, vedúci komunikačného oddelenia Finančnej správy SR.

Vozidlá na podnikanie

Ďalej informovali, že daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2023 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L,M,N a O je povinný podať DP k DzMV v lehote do 31. januára 2024. Daňovník predkladá DP na formulári, ktoré nájde na portáli FS.

Ako na to?

V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné označiť: číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý ide platba, variabilný symbol, sumu platby dane v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Pri prevode je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Zajímavost :  Škoda Auto vyrobila v roku 2023 viac ako 888-tisíc vozidiel

Dôležité detaily 

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné uviesť, adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo, odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu FO/názov a sídlo PO, číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza, variabilný symbol, sumu platby v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Všetky potrebné informácie vrátane platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel nájdu daňovníci na portáli finančnej správy

Zajímavost :  Matica slovenská stojí za Šimkovičovou. Opakuje sa Kultúrny reparát, tvrdí predsedníctvo

Zjednodušenie formalít 

S cieľom zjednodušiť daňovníkom splnenie si tejto povinnosti im FS už šiestykrát zaslala elektronicky vygenerované predvyplnené DP k DzMV. Od 6. januára sme ho rozposlali 194 783 daňovým subjektom, čo predstavuje nárast o 5 235 v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022. Automaticky vygenerované dáta z informačného systému dostali daňovníci priamo do osobnej elektronickej schránky na portáli finančnej správy. Na tomto daňovom priznaní je vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Daňovníci, ktorí používali motorové vozidlo na podnikanie prvýkrát v roku 2023, nedostali automaticky vygenerované a predvyplnené DP k DzMV. 

Zajímavost :  Pellegrini oznámil termín prezidentských volieb. Vybral tento dátum

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO