HDP v 1. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) zvýšil o 0,7 % a medziročne vzrástol o 2,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa metodiky ESA 2010.

Hodnota HDP v bežných cenách dosiahla 29,8 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o viac ako 2,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien hodnota HDP v stálych cenách dosiahla 21,9 miliardy eur a bola medziročne vyššia o 583 miliónov eur.

Zajímavost :  Ako sa rozdelia kompetencie premiéra? Sú aj činnosti, ktoré smie podľa Ústavy robiť iba on

Rast HDP bol podporený predovšetkým výraznejším medziročným zvýšením konečnej spotreby, a to ako spotreby domácností, tak spotreby verejnej správy.

Súčasne celková zamestnanosť v SR v prvých troch mesiacoch roka 2024 dosiahla 2,419 milióna osôb, čo predstavovalo medziročný úbytok o 0,2 %. Počet zamestnaných po očistení o sezónne vplyvy medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) aj medziročne klesol zhodne o 0,3 %.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO