I na obnovu historických vlaků lze žádat o dotace. Nově se podpora zvýší na pět milionů korun

V rámci programu na obnovu historických železničních vozidel vyhlašuje Ministerstvo dopravy výzvu na období 2021-2023. Zájemci o dotaci mohou předkládat své investiční záměry až do 30. května. Letošní rozpočet, který schválilo Ministerstvo financí, se zvýší na pět milionů korun.
 
Podpora historických železničních vozidel přispívá k zachování technického a kulturního dědictví České republiky a ministerstvo ji vyhlašuje každý rok. Cílem programu je obnovení provozu historických strojů nebo jejich vystavování.

Historické vlaky na známkách. Foto: Ministerstvo dopravy

Schválený program umožňuje spojit finanční podporu s veřejnými prostředky i z jiných zdrojů, a to až do výše 80 % uznatelných nákladů.

Zajímavost :  Zájem o nabíječky pro elektroauta prudce roste, říká manažer obchodu firmy Elkov elektro

Podpora je poskytována formou neinvestiční dotace na obnovu historického železničního kolejového vozidla. Žadatel může podat i více investičních záměrů.

Opravy i údržba

Obnovou historického železničního kolejového vozidla se rozumí oprava nebo jeho údržba.

Za historické se pak považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní nebo dokumentační účely nebo určené pro příležitostné provozování. Z dotace jsou ovšem vyloučena vozidla určená pro komerční účely.

Zajímavost :  Tržby v maloobchodě meziročně zpomalily. Loňské výsledky ale byly ovlivněny pandemií
Foto: Ministerstvo dopravy

Hodnocení předložených investičním záměrů a rozdělení dotace provádí meziresortní komise složená ze zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva kultury a Drážního úřadu.

Aktuálně probíhající výzva navazuje na předchozí programy, které fungovaly již od roku 2011. Každoročně dostane podporu obnova zhruba desítky kusů železniční techniky.

Více informací o pravidlech a podmínkách programu naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Jana Bartošová

Celý článek zde