Jak volit v senátních volbách 2022: Kompletní návod

V Senátu zasedá celkem 81 senátorů. Jejich volební období trvá šest let. Každé dva roky se jedna třetina senátorů obmění a přesně v tomto intervalu se konají také senátní volby.

Senátor je zvolen, jestliže obdrží nadpoloviční většinu hlasů. Pokud žádný z kandidátů v prvním kole nezíská více než 50 procent hlasů, koná se o týden později druhé kolo senátních voleb. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Termín voleb

Termín voleb do Senátu vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dní před jejich konáním. Letos proběhne první kolo společně s komunálními volbami, tedy v termínu 23. a 24. září 2022. Ve volebních obvodech, kde nebude v prvním kole zvolen kandidát nadpoloviční většinou hlasů, se uskuteční o týden později druhé kolo voleb.

Otevírací doba volebních místností
1. kolo pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00
sobota 24. září 2022 od 8.00 do 14.00
Případné 2. kolo pátek 30. září 2022 od 14.00 do 22.00
sobota 1. říjen 2022 od 8.00 do 14.00

Kdo může volit

V senátních volbách mohou volit občané České republiky starší 18 let. Rozhodující je, zda druhý den voleb dovrší požadovanou věkovou hranici. Ve druhém kole má pak právo volit i občan, který oslaví 18. narozeniny druhý den druhého kola voleb.

U voliče zároveň nesmí nastat žádná z uvedených překážek:

  • omezení svéprávnosti
  • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

Kde volit: Volební místnosti a obvody

Hlasování do Senátu probíhá ve 27 volebních obvodech – za každý obvod se volí jeden senátor. Letos se senátoři vystřídají v těchto volebních obvodech.

Volební obvody pro volby do Senátu 2022
1 Karlovy Vary 28 Mělník 55 Brno-město
4 Most 31 Ústí nad Labem 58 Brno-město
7 Plzeň-město 34 Liberec 61 Olomouc
10 Český Krumlov 37 Jičín 64 Bruntál
13 Tábor 40 Kutná Hora 67 Nový Jičín
16 Beroun 43 Pardubice 70 Ostrava-město
19 Praha 11 46 Ústí nad Orlicí 73 Frýdek-Místek
22 Praha 10 49 Blansko 76 Kroměříž
25 Praha 6 52 Jihlava 79 Hodonín

Do Senátu smíte hlasovat pouze ve volebním okrsku, kde máte trvalý pobyt, případně si musíte obstarat voličský průkaz.

Kde přesně se nachází volební místnost ve vašem volebním okrsku, sdělí starosta obce nejpozději 15 dní před volbami způsobem v místě obvyklým. Většinou najdete tuto informaci spolu s kompletními pokyny k volbám na obecním úřadu či na webových stránkách obce.

Zajímavost :  Google odhalí nejlépe hodnocené restaurace v Česku. Prvním vítězem je Vallmo

Pokud v obci existuje více volebních okrsků, vyhlašuje starosta rovněž informaci o tom, která část obce a volební místnost patří k daným okrskům. Adresu volební místnosti si můžete vyhledat také v online mapě volebních okrsků, do níž zanáší údaje většina českých měst.

Co když nemáte volební lístky?

Volební lístky vám přijdou do poštovní schránky nejpozději tři dny před konáním voleb. Každý hlasovací lístek slouží pro jednoho kandidáta a je vytištěn samostatně. Nedostali jste hlasovací lístky poštou? Pak si o novou sadu můžete požádat přímo ve volební místnosti.

Jelikož se volby do Senátu konají společně s volbami do zastupitelstev obcí, dejte si pozor na barevné odlišení hlasovacích lístků. Ty pro senátní volby mají žlutou barvu a při volbě je vkládáte do žluté úřední obálky. Hlasovací lístky a úřední obálka pro komunální volby mají šedou barvu.

Pro případné druhé kolo senátních voleb již neobdržíte hlasovací lístky na svoji adresu. Dostanete je přímo ve volební místnosti během konání voleb. Trochu matoucí může být, že ve druhém kole voleb do Senátu mají hlasovací lístky šedou barvu, stejně tak úřední obálka.

Jak volit v komunálních volbách 2022: Kompletní návod

Hlasování ve volební místnosti

K volbám do Senátu se musíte dostavit osobně, zastoupení není možné. Jakmile přijdete do volební místnosti, prokážete svoji totožnost a státní občanství ČR. K tomu budete potřebovat:

  • platný občanský průkaz,
  • nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas ČR

Po kontrole osobních údajů vám volební komise předá obálku s úředním razítkem. Jestliže jste si s sebou nepřinesli hlasovací lístky, obdržíte na požádání novou sadu. S obálkou a hlasovacími lístky se přesunete do prostoru, který je určený pro tajné hlasování.

Hlasování provedete tím, že vložíte jeden hlasovací lístek do úřední obálky. Tu poté pod dohledem komise vhodíte do volební schránky.

Volební lístky: Jak probíhá úprava

Hlasování v senátních volbách je velmi jednoduché. Volební lístky se nijak neupravují. Nekroužkujete ani jiným způsobem neudělujete preferenční hlasy.

Svůj hlas dáte vybranému kandidátovi tak, že hlasovací lístek s jeho jménem vložíte do úřední obálky. Dejte si pozor na to, abyste do obálky vložili jen jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný.

Senátní volby 2022: Kdy budou a co vše byste o nich měli vědět

Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek není platný, pokud:

  • do obálky vložíte více než jeden hlasovací lístek
  • ho nevložíte do obálky s úředním razítkem
  • není vytištěný na předepsaném tiskopise
  • je přetržený
Zajímavost :  Bitcoin míří strmě dolů, ve čtvrtletí klesl nejvíce od roku 2011

Jelikož zároveň volíte do zastupitelstva obce, je nutné použít obálku stejné barvy, jako má hlasovací lístek – pro volby do Senátu tedy žlutou barvu. Vložíte-li volební lístek do obálky jiné barvy, váš hlas nebude započítán.

Volební komise

Na řádný průběh senátních voleb dohlíží volební komise. Skládá se z členů, které navrhují politické strany, zbytek se doplní z dobrovolných kandidátů. Všichni členové volební komise musejí být plnoletí a svéprávní. Zároveň se nesmí jednat o kandidáty ve volbách v daném volebním okrsku.

Mezi povinnosti volební komise patří ověření totožnosti voličů, dohled nad tajným hlasováním a sčítání odevzdaných hlasů. Členové volební komise obdrží za svoji činnost peněžní odměnu.

Jak se stát členem volební komise a jaká vás za to čeká odměna

Jak volit mimo trvalé bydliště

V senátních volbách můžete volit mimo trvalé bydliště s voličským průkazem. Nicméně ani tak nemáte příliš možností – s voličským průkazem smíte hlasovat jen ve volebním okrsku, který se nachází ve volebním obvodu, kde máte trvalý pobyt. V praxi se tak s voličským průkazem můžete vydat do jiné volební místnosti, ale stále budete poblíž adresy svého trvalého bydliště.

Pouze v případě, že nemáte trvalý pobyt v ČR, jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadu v zahraničí a voličský průkaz vám vydal tento úřad, můžete si pro volby do Senátu vybrat jakoukoliv volební místnost v ČR, kde senátní volby probíhají.

Volby ze zahraničí

Stejně jako v komunálních volbách ani v těch senátních nemůžete volit ze zahraničí. Jediná možnost pro občany trvale pobývající mimo ČR je, že si zažádají o voličský průkaz na zastupitelském úřadu. S průkazem se poté dostaví do jedné z volebních místností v ČR. Podmínkou je, že jsou zapsáni na zastupitelském úřadu ve zvláštním seznamu voličů. Získají hned dva voličské průkazy – pro první a druhé kolo voleb.

Tato možnost se však vztahuje výhradně na občany trvale žijící v zahraničí. Občané s trvalým bydlištěm v ČR si o voličský průkaz na zastupitelském úřadu zažádat nemohou.

Zajímavost :  Válka na Ukrajině ONLINE: Ukrajina zahájila povinnou evakuaci z Doněcké oblasti

Není-li volič zapsán na zastupitelském úřadu ve zvláštním seznamu voličů ani nemá trvalý pobyt v ČR, nemůže v senátních volbách hlasovat. V takovém případě lze v zahraničí zažádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, a to nejpozději 40 dnů před konáním voleb. Poté si již volič může požádat o voličský průkaz na zastupitelském úřadu.

Voličský průkaz

Nemůžete nebo nechcete volit do Senátu ve svém volebním okrsku? Pak máte právo zažádat si o voličský průkaz. Nicméně mějte na paměti, že v senátních volbách s ním můžete hlasovat jen v rámci stejného volebního obvodu. To znamená, že získáte možnost volit v jiné volební místnosti či jiné obci, ale stále jen ve volebním obvodu, kde máte trvalý pobyt.

O voličský průkaz si zažádáte písemně, osobně či pomocí datové schránky na obecním úřadu v místě trvalého bydliště. Voličský průkaz vám bude vydán osobně nebo zaslán poštou. Následně si ho vezmete s sebou do volební místnosti, kde ho také odevzdáte.

Občané ČR trvale žijící v zahraničí, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadu, mohou o voličský průkaz žádat na tomto zastupitelském úřadu. Osobní žádost je nutné doručit na úřad nejpozději dva dny před konáním voleb, písemnou sedm dní předem. Volič obdrží dva voličské průkazy, pro první a druhé kolo voleb. S nimi se musí dostavit na území ČR, kde může hlasovat v libovolné volební místnosti, kde se senátní volby konají.

Voličský průkaz: jak podat žádost a kdy nelze volit ze zahraničí ani mimo trvalé bydliště

Hlasování zdravotně postižených

Ze závažných důvodů, a to především těch zdravotních, si volič může požádat o hlasování do přenosné schránky. Okrsková volební komise vysílá své členy pouze v rámci daného volebního okrsku.

Koronavirus

Voleb do Senátu se nesmějí účastnit občané, kteří jsou omezeni na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu. Jinými slovy osoby v karanténě či izolaci v senátních volbách hlasovat nemohou.

Na podzim roku 2021, kdy probíhaly volby do Poslanecké sněmovny, existovala z tohoto nařízení výjimka pro osoby s onemocněním covid-19. Jestliže byl volič v karanténě či izolaci kvůli koronaviru, měl právo zvolit si zvláštní způsob hlasování – například na drive-in stanovišti. Pro senátní volby se zatím se zvláštními způsoby hlasování nepočítá, bude ale záležet na epidemiologické situaci.

Volby do Senátu 2022: Videoprůvodce

Video se připravuje …

Průvodce senátními volbami

Prezidentské volby přehledně: kdy se budou konat a kdo může kandidovat
Komunální volby 2022: datum konání, jak funguje volební systém a kdo může kandidovat

Celý článek zde