Klíčový výbor Europarlamentu dal zelenou rychlejšímu nástupu obnovitelných zdrojů

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku, známý pod zkratkou ITRE, odhlasoval rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů energie i razantnější zvýšení energetické účinnosti. Konkrétně podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU se má zvýšit na 45 procent do roku 2030.

Poslanci výboru ITRE přijali ambicióznější cíl pro zelenou energetiku 54 hlasy oproti 14 nesouhlasným. Cíl pro energetickou účinnost, který hovoří o 40procentní redukci finální spotřeby energie, byl schválen 50 hlasy, zatímco sedm europoslanců bylo proti a 13 se zdrželo hlasování. O obou návrzích bude hlasovat Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 12. až 15. září.

Starší cíle schválené na úrovni Evropské unie požadují 32procentní podíl obnovitelných zdrojů v roce 2030 a zlepšení energetické účinnosti do stejného termínu o 32,5 procenta.

Vedle „zelených procent“ schválený materiál obsahuje požadavek, aby členské státy stanovily orientační cíl pro inovativní zelené technologie ve výši alespoň 5 procent nově instalované kapacity v obnovitelných zdrojích. Poslanci také vyzývají k urychlení náběhu vodíku – včetně jednoduššího systému pro zaručení jeho původu.

Zajímavost :  Válka na Ukrajině ONLINE: Polsko údajně poskytne Ukrajině další tanky

V odvětví dopravy by mělo zavádění obnovitelných zdrojů vést k 16procentnímu snížení emisí skleníkových plynů. Pokles má zajistit vyšší podíl pokročilých biopaliv a ambicióznější kvóty pro obnovitelná paliva nebiologického původu, jako je vodík.

„Naše hlasování demonstruje silnou podporu pro zvýšený cíl ve výši 45 procent do roku 2030. Zároveň potvrzujeme potřebu větší přeshraniční spolupráce s cílem rozšířit využívání obnovitelných zdrojů energie a vyzýváme k diverzifikované strategii dovozu vodíku. Zvýšili jsme také požadavky na udržitelnost biomasy a biopaliv,“ uvedl ke schválenému návrhu německý europoslanec Markus Pieper (EPP).

Poslanci výboru ITRE dále přijali návrh, podle kterého mají členské státy společně zajistit snížení spotřeby energie do roku 2030 alespoň o 40 procent v případě konečné spotřeby a o 42,5 procenta v případě primární energie. Nejedná se o absolutní pokles spotřeby, ale o pokles ve srovnání s prognózami z roku 2007. Členské státy by měly stanovit závazné vnitrostátní příspěvky k dosažení těchto cílů.

Zajímavost :  Ceny pohonných hmot přestaly růst. Drží se ale stále vysoko, zlevnění není na obzoru

Ale ani tak nejsou všichni spokojeni. „Dnešní potvrzení kompromisu pro celkově vyšší cíl obnovitelných zdrojů energie je jistě krok správným směrem, nicméně stále není dostatečně ambiciózní, aby naplnil cíl Pařížské klimatické dohody do roku 2030. Evropská unie by proto měla zvýšit závazný cíl v oblasti využití energie z obnovitelných zdrojů alespoň na 50 procent do roku 2030,“ požaduje koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace Miriam Macurová.

Organizace Zero Waste Europe chválí autory návrhu za to, že požadují konec finančních výhod pro energii vyrobenou spalováním nevytříděného komunálního odpadu, avšak nastavená pravidla považuje za slabá. Nesouhlasí s podporou výroby motorových paliv z recyklovaných plastů; takové palivo podle posledních studií po spálení vytváří větší množství škodlivých emisí než nafta.

Výbor ITRE dnes přijal návrhy, které vyplývají z balíčku „Fit for 55“ schváleného Evropskou komisí loni v červenci. Na základě tohoto obecného návrhu později Evropská komise připravila revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II), změnu směrnice o energetické účinnosti (EED) a další návrhy. Hlavní prioritou je dosáhnout 55procentní redukce emisí skleníkových plynů v roce 2030 oproti výchozímu roku 1990.

Zajímavost :  Cesty za vínem: Průvodce putováním za orosenou sklenkou po Moravě i Čechách

(dtr)

Celý článek zde