Komentář Tomáše Ditrycha: Čeká advokacii revoluce?

Na úvod něco málo k terminologii: trendy slovíčko legaltech lze chápat jako využívání technologií v poskytování právních služeb, a to ve dvou směrech. Tím prvním je legaltech coby nastupující konkurence právníků, která automatizuje jejich služby (nedávno jsem například narazil na stránky, na kterých je možné přes pár kliknutí vygenerovat vlastní závěť).

Technologie se ovšem zároveň objevují i v roli pomocníka, který advokátním kancelářím pomáhá v rychlosti a konkurenceschopnosti. Stejně jako v jiných oborech je i v advokacii místo pro nástroje, které jsou určené pro efektivnější práci jako takovou, ale zároveň vznikají i nástroje specializované – například pro elektronické podepisování smluv, ukládání dokumentů, task management či vykazování hodin, které podstatně šetří čas i peníze nám advokátům a našim klientům.

Na pokročilejší technologie se stále čeká

Opravdová změna v oboru ovšem přijde až ve chvíli, kdy bude vyvinuta pokročilá umělá inteligence (a právníci se ji naučí správně používat). Základ naší práce totiž spočívá v nekonečném čtení právních předpisů, důvodových zpráv zákonodárců, komentářové literatury a dalšího velkého množství informací. Pokročilá umělá inteligence by přitom rychločtení a analýzu textů mohla vyřešit, když by desítky hodin práce věnované například rešerši judikatury koncentrovala do několika málo vteřin. Taková možnost advokacii změní k nepoznání.

Zatím ještě čekáme na technologie, které by si s takto náročnou analýzou textu pro použití v advokacii uměly poradit. Jakmile se ale objeví, zefektivní práci natolik, že advokacii jako obor do velké míry změní. Logicky bude muset podstatně zlevnit méně kvalifikovaná práce nahraditelná právě umělou inteligencí. A pravděpodobně současně dojde k zániku celé řady pozic v advokátních kancelářích, zejména těch juniorních.

Proto si myslím, že navzdory všeobecnému nadšení z legaltechu panuje mezi advokáty také jistá obava. Přece jen jde o konzultační byznys, který je primárně závislý na hodinové fakturaci. 

Dokud budeme muset se vším k notáři, nebudeme digitální

Ačkoliv budeme muset pro větší rozšíření legaltechu překonat řadu technologických milníků, největší změna se musí nejprve odehrát v legislativě. Dokud bude zapotřebí chodit se vším k notáři nebo na Czechpoint, sebelepší umělá inteligence nemá šanci uspět. Přitom mluvíme o změnách, které měly proběhnout už dávno. 

Zajímavost :  Odložení olympijských her v Tokiu zatím zvýšilo rozpočet o pětinu. Mají být nejinovativnější

A na mnoha místech světa už proběhly – jedním příkladem za všechny je Estonsko, které téměř kompletně elektronizovalo státní správu. Proto si tam tolik subjektů nadšeně zakládá nové společnosti nebo si zařizuje občanství, poněvadž jakékoliv byrokratické úkony lze efektivně řešit online. Když je to možné v Estonsku, proč by to nemohlo být možné v jiné evropské zemi?

U nás v Česku to stále není úplně jednoduché. Na řadu věcí sice běžný elektronický podpis stačí, nicméně podstatné úkony stále vyžadují součinnost notáře nebo jinou formu ověření. Například vyjednání investice do startupu tedy v praxi vypadá tak, že nejprve pár týdnů připravujeme a vyjednáváme investiční dokumentaci, nakonec se sejdeme u notáře se štosem smluv a dvě hodiny podepisujeme vytištěné papíry, které se nakonec stejně naskenují a uloží v elektronické podobě. V USA se přitom tyto transakce dají stvrdit obyčejnými elektronickými podpisy za použití nástrojů typu DocuSign, a to i když jde o tak důležité věci jako zvyšování kapitálu společnosti, respektive emise nových akcií.

Abychom byli opravdu moderní ekonomika a stát, který efektivně využívá nejlepší technologie a zároveň přitahuje externí investice a kapitál, je potřeba se těmito příklady inspirovat. Neexistuje důvod, proč fungovat postaru. Dívejme se spolu dále do budoucna a inspirujme se okolními státy, ve kterých již řada technologických nástrojů v praxi skvěle funguje.

Autor je ředitel a zakladatel právní kanceláře Mavericks

Zdroj Zde