Kuchynský odpad budeme triediť, poplatky za odvoz sa zvýšia

V Čadci už tri mesiace celoplošne triedia bioodpad z domácností. Zvyšky jedál končia v hnedých zberných nádobách. Technické služby mesta ich premenia na kompost. Na skládke tak vďaka tomu končí menej škodlivého odpadu. Od budúceho roka to bude povinné pre všetky mestá a obce.

Zdroj

Zajímavost :  Vyučovanie okorení vzdelávací program, bude využívať digitálne novinky