Lidé si nevybírají přeplatky za léky. Pojišťovnám leží miliony zbytečně na účtech

Každý, kdo za léky na recept utratí víc, než stanovuje zákonný limit, dostane peníze zpět. Zdravotní pojišťovny mají vyplácet peníze lidem na účty nebo složenkou čtvrtletně. Ne všichni ale přeplatek v hodnotě i několik stovek korun dostanou. Například pojišťovna ministerstva vnitra nyní apeluje na lidi, aby si doplnili či změnili kontaktní údaje. Právě do konce listopadu je další výplatní termín.

Loni vyplatilo všech sedm zdravotních pojišťoven za doplatky na léky přes 600 milionů korun.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR poslala peníze více než 85 tisícům klientů. „Ale u bezmála deseti tisíc lidí evidujeme nezdařenou platbu prostřednictvím poštovní poukázky. Z toho jsou dva tisíce lidí ve věku nad osmdesát let,“ říká mluvčí zdravotní pojišťovny Jitka Mravinacová. 

A přikládá další čísla. Počet vratek totiž stále roste. Za druhé čtvrtletí letošního roku vyplatila pojišťovna vratky 48 411 pojištěncům, což je o 6292 více než ve druhém čtvrtletí loňského roku. Celkově vyplatila za toto období 29 milionů korun. To je o téměř čtyři miliony více než ve druhém čtvrtletí loňského roku. V průměru tak pojišťovna platila za druhé čtvrtletí 2021 klientům 600 korun. 

„Na bankovní účty bylo převedeno jen necelých sedm milionů korun, zatímco více než 22 milionů bylo vyplaceno složenkami,“ říká Denisa Kalousková, ředitelka obchodně-organizačního úseku pojišťovny. A právě na složenky řada klientů nereaguje a peníze si nevyzvedne. 

„Snažíme se s klienty, kteří si složenky nevyzvedli, zkontaktovat, ale je to těžké. Z náhledu do vykázané péče můžeme dovodit, že někteří pojištěnci jsou umístěni v sociálním zařízení, v domově seniorů, na LDN. A existují případy pojištěnců, kteří mají jako místo pobytu nahlášenou adresu obecního úřadu, což je situace, která velmi komplikuje komunikaci s klientem,“ stěžuje si Kalousková.

Připomíná, že pojišťovny musí, jak jim ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění, vrátit klientům i třeba pouhou jednu korunu. A to do šedesáti kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce. Vratky za třetí čtvrtletí roku tak musí být vyplaceny do konce listopadu.

Zajímavost :  Méně hluku a jako bonus úspora na vytápění. Obce kolem ruzyňského letiště dostanou přidáno na speciální ventilaci

Dejte nám číslo účtu, apeluje pojišťovna

„Přeplatky, které se nám prokazatelně nepodaří doručit, evidujeme do doby promlčení, tedy tři roky. Poté jsou tyto závazky účetně odepsány. Z odpisu jsou vyloučeny závazky, které jsme před promlčením nahlásili notářům pro účely vyřízení dědictví po zemřelých klientech. Jsou to ale ojedinělé případy, z 99 procent nás notáři kontaktují bezprostředně po úmrtí klienta a přeplatek je vyplacen prokazatelným dědicům,“ dodává mluvčí Jitka Mravinacová.

Ochranné roční limity za léky na recept stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění pro jednotlivé skupiny pojištěnců. Částky za předepsané léky vyplacené nad tento limit se tedy lidem vrací:

  • Děti a mládež – jeden tisíc korun
  • Osoby od 19 do 64 let – pět tisíc korun
  • Osoby 65 až 70 let – jeden tisíc korun
  • Senioři nad 70 let – pět set korun

Pojišťovna se v současnosti snaží upozornit na problém s vyplácením vratek za doplatky na léky veřejnost. Apeluje na své klienty a jejich blízké, aby jí sdělili nejlépe číslo bankovního účtu, kam je možné platby převádět.

Výplata peněz složenkami je nejenom komplikovanější, ale i nákladná, cena za jednu vystavenou složenku se totiž pohybuje od 35 do 47 korun. Pojišťovna také hodlá oslovit sociální zařízení pro seniory a požádat i sociální pracovníky v terénu o pomoc. 

Problémy s vrácením peněz některých klientům řeší všechny zdravotní pojišťovny. „Za první čtvrtletí se nám vrátilo zpět přes pět set nevyzvednutých složenek a 55 bankovních účtů bylo zrušeno. Ve druhém čtvrtletí letošního roku to bylo už přes tisíc vrácených složenek a skoro 150 zrušených účtů,“ vypočítává pro Aktuálně.cz mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. 

Zajímavost :  Přerovsko má nejvíce pozitivních žáků. Na covid zemřela učitelka z bílinské školy

Říká, že o nevyplaceném přeplatku jsou pojištěnci informováni v dopise. „Nejčastěji se to týká seniorů, kteří nemají zřízené bankovní účty a přeplatky se jim posílají složenkou. Ze zdravotních důvodů nejsou obvykle schopni si tuto složenku na poště vyzvednout a přeplatky jsou vráceny zpět. Řada případů se týká i chybně uvedených doručovacích adres, které si pojištěnci neaktualizují,“ dodává Mazurová.    

Pokud pojištěnec nestihne uplatnit poštovní poukázku na České poště v termínu její platnosti, o přeplatek nepřijde. „Nevyplacený přeplatek je pojištěnci automaticky připočten k vypočtenému přeplatku za následující čtvrtletí, pokud mu na přeplatek v daném čtvrtletí vznikne nárok. Pokud nechce na výplatu přeplatku čekat, je možné požádat o jeho okamžité zaslání písemně, telefonicky nebo na pobočce pojišťovny,“ doplňuje Mazurová. 

550 milionů k pojištěncům VZP

Největší pojišťovna – Všeobecná zdravotní pojišťovna – vrátila loni přeplatky dokonce bezmála půl milionu pojištěncům. Odeslala během čtyř kvartálních vyúčtování celkem 1 107 270 vratek v částce zhruba 550 milionů korun. Průměrně činila vrácená částka 1105 korun.

Oproti roku 2019 vracela pojišťovna klientům o 58 milionů více. Za vyššími čísly stojí podle Iwony Navrátilové z tiskového oddělení VZP změna zákona v posledních letech. „V roce 2018 se změnily limity, kdy se u klientů do 18 let snížil limit z 2500 Kč na 1000 Kč, stejně tak u věkové skupiny 60 až 65 let. Navíc vznikla další věková skupina nad 70 let, s limitem 500 korun. V roce 2020 došlo k dalšímu snížení limitů, a to u klientů s přiznanou a doloženou invaliditou. Růst bývá také dán zvyšující se započitatelnou částkou doplatků, kterou stanovuje Státní úřad pro kontrolu léčiv,“ vysvětluje Navrátilová. 

Doplnila, že přeplatky si v prvních dvou kvartálech loňského roku nevyzvedlo pět procent klientů, ve třetím šest procent a ve čtvrtém devět procent. 

Zajímavost :  Tržby mateřské společnosti Zary v Česku klesly o půl miliardy. Globálně se ale probouzí

Zdravotní pojišťovna RBP vrátila za první polovinu letošního roku 13 300 klientů bezmála 9,7 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2020 se v průměru jedná o 16% nárůst pojištěnců a 18% nárůst částek za vratky za léky.

„Nejčastěji se tato problematika nevyzvednutých přeplatků týká seniorů, bezdomovců, kterým chodí veškerá korespondence na příslušný úřad, ale například i dětí, které mají jiné příjmení než rodiče a nejsou uvedeny na dopisních schránkách, či některých dalších specifických a sociálních případů,“ uvádí mluvčí pojišťovny Ivo Čelechovský. 

Zdravotní pojišťovně Škoda se v minulém čtvrtletí vrátily platby od zhruba 180 pojištěnců z pěti tisíc obeslaných. Mluvčí pojišťovny Petr Kvapil souhlasí s tím, že kontaktování klientů, kteří si přeplatky nevyzvednou, je náročné.

„K vyhledávání klientů nemáme, obdobně jako všechny ostatní zdravotní pojišťovny, legální zmocnění. Kromě adresy, validované prostřednictvím centrálního registru pojištěnců, respektive centrálního registru obyvatel, nemáme možnost disponovat jinými kontakty než těmi, které nám pojištěnec pro jasně definovaný účel sám sdělí,“ dodal Kvapil. 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR poslala ve 2. čtvrtletí letošního roku zhruba 25 tisíc vratek v hodnotě 14,6 milionu korun, nevyzvednutých se vrátilo 1080. 

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO