Malajsijský král bude jedním z prvních, koho na otevření zámku v Protivíně pozveme, říká architektka

Jaká je historie vašeho angažmá v rekonstrukci zámku Protivín? V jakém stavu se nacházel?

Zhruba přede dvěma roky skupina IC Group, která portfolio The Royal Capital Clubu rozvíjí, zámek koupila. Velkou výhodou bylo, že již bylo vydané stavební povolení, což je u historických objektů jedna z nejtěžších věcí, které se získávají, protože se jedná o kulturní památku. Je to zámecký objekt se zhruba osmi hektary pozemků včetně podzámčí. Objekt i areál jsou památkově chráněné, takže jsme navázali na původní stavební povolení, a další určitou výhodou je, že z osmdesáti procent byly od předchozího majitele hotové statické práce. Z toho jsme vyšli. Dispozice renesančního zámku jsou jasně dané, takže všechny nosné stěny zůstaly zachované a snažili jsme se hlavně podpořit to, co zůstalo, než dělat rozsáhlé změny.

Věra Nagyová, architektka, která řídí rekonstrukci protivínského zámku

Věra Nagyová, architektka, která řídí rekonstrukci protivínského zámkuAutor: archiv E15

Přibyly například nové vstupy, jaké další nové prvky jste přidali?

Nové vstupy jsou v atriu, kde vzniklo i několik dalších staveb, které nám památkáři povolili. Jinak dispozice má původní charakter. Jen se doplnila. Podařil se mix moderního a historického. Nahrála tomu rekonstrukce v osmdesátých letech, protože se něco udělalo opravdu z gruntu a vznikly i nové konstrukce jako spřažené železobetonové stropy. Bylo to pro nás jako bílé plátno, na kterém jsme mohli začít tvořit. Na druhé straně se zachovalo jen velmi málo historických prvků, tak je opečováváme, jak to jde.

Souhlasíte s doplňováním historických staveb moderními prvky?

Jsem přesvědčená, že když se původní historické věci dá prostor a postaví se v moderním kontrastu, tak vynikne mnohem více, než když se vytvoří napodobenina historie. V každé době, když se něco dělá, tak by to mělo být jejím odkazem. Například v době, kdy se zámek přestavoval z renesance do baroka, tak ohledy moc nebrali. Něco nechali a něco přistavěli, aby to sedělo. Z mého pohledu je důležité, aby nějaký odkaz dnešní doby v zámku byl. Hlavní roli v tomto případě je volba formy. Musí se postupovat s respektem, aby vznikl jemný kontrast, který podpoří historickou tvář. To je nejtěžší.

Co je v rámci rekonstruce protivínského zámku vedle revitalizované původní konstrukce a statiky ještě hotové?

Jsme zhruba uprostřed rekonstrukce. Je opravený celý krov, který se musel z osmdesáti procent nahrazovat. Technici to dělali starou metodou, takže se obnovily i dřevěné spoje. Začínáme přeskládávat střechu, protože stávající  krytina byla nevyhovující. Proto ji nahradí bobrovka v šupinové vazbě, která střešní krajinu sjednotí. Ještě nás čeká pavlač, která je shnilá a musí se vyměnit a posílit konstrukčně. To je poslední věc z oprav, které nás čekají.

Měníte funkci stavby, která měla být v osmdesátých letech školou v přírodě. Už máte vydané povolení?

Máme podanou žádost o změnu stavby před dokončením. Je povolená změna funkce z ubytovacího zařízení – škola v přírodě – na soukromé ubytovací zařízení. Jsou hotové i nové objekty. V interiéru budeme umísťovat těleso výtahu a vzniká nový propojovací můstek. Zároveň čekáme, až bude schválený celý koncept fasád, protože proces povolování máme rozdělený na dvanáct fází. U rekonstrukce objevujete stále nové věci a já to chci dělat s respektem. Nejde od stolu vymyslet studii, která se následně realizuje.

Část stěn byla napadena dřevomorkou, jak jste postupovali v tomto případě?

Některé se musely vypalovat. Fázi očisty a revitalizace objektu už máme za sebou. Teď budeme dávat nové vstupy.

Co bylo v rámci revitalizace nejnáročnější?

Stavebně nejnáročnější byla výměna pozednice, na které seděl krov. Byla totiž schovaná ve stěně, a navíc v ní byla dřevomorka. Standardně se to dělá tak, že pozednice na stěně leží, ale v našem případě byla zazděná. A nahrazení bylo obtížné. Vše se pod dohledem památkářů nahrazovalo původními pálenými cihlami.

Mají památkáři velké připomínky?

S památkáři si děláme kontrolní dny a velice intenzivně a zodpovědně komunikujeme. Téma rekonstrukce památky je vždy kontroverzní. Vztahy máme ale velice dobré.

Na zámku Loučeň hrával Bedřich Smetana. Návštěvností se blíží Karlštejnu


Vstupní akvizice zámeckého areálu byla sto milionů korun. Kolik korun již spolkla rekonstrukce a kolik si ještě vyžádá?

Celkový plán a první odhad činil 200 milionů korun. Situace na trhu se ale komplikuje a materiály zdražují. Tak jsme investici navýšili a prezentujeme ji za celý areál včetně podzámčí. Celková investice tak předpokládá 500 milionů korun. V podzámčí leží sedm objektů, které jsou také chráněné. Rekonstrukce zámku je zhruba ve své polovině, celkově se do projektu již proinvestovalo zhruba 200 milionů. Stavbě předcházela řada nákladných průzkumů a dokumentací.

Projevuje se ve vašem rozpočtu a stavebním harmonogramu růst cen a nedostatek materiálů?

Zajímavost :  Británie zažívá jednu z největších stávek na železnici. Omezeno je i londýnské metro

Zatím máme štěstí. Náš tým se snaží a sehnali jsme i stavební železo a tašky. Situace na stavebním trhu se ale velmi změnila. Dřív jsme mohli dodavatelům klást určité podmínky a nyní je to ve stavu „ber, nebo nech být“. Pak jsou problémem dlouhé dodací lhůty. Na některé vodovodní baterie jsme čekali i šestnáct týdnů. Sehnat stavební železo je dnes hlavní problém. Snažíme se ale jet podle plánu, protože věci na sebe navazují a připravují se další projekty.

Byl se malajsijský král, zakladatel The Royal Capital Clubu, nebo někdo jiný ze členů na svou nemovitost v Česku již podívat?

Malajsijský král na zámku zatím ještě nebyl, avšak pořizujeme z průběhu stavby komplexní videodokumentaci včetně časosběru průběhu rekonstrukce a oprav některých částí. Na spuštění a zahájení provozu ale bude samozřejmě prvním z pozvaných. The Royal Capital Club sdružuje dvanáct královských rodin. Členové se ale budou odtajňovat postupně, takže zatím nemohu nikoho jmenovat. Je to unikátní spojení lidí s přesahem a stejnými cíli.

Zapomenutý zámek Palupín vstal z trosek a pyšní se novým zvonem


K čemu bude zámek po dokončení rekonstrukce sloužit?

Zámek bude klubovnou The Royal Capital Clubu v rámci České republiky. Místo k rodinným i byznysovým schůzkám. Když si představíte starý anglický klub, kde se lidé scházejí a prezentují své plány. Snažíme se zakomponovat i prvky, které zaujmou manželky a děti členů. Bude se využívat k prezentaci dalších projektů klubu. Dále poskytne i ubytovací kapacity a servisní zázemí. V plánu jsou například i exkluzivní dražby a další program. Je to první vlajková loď celosvětového projektu The Orb, který má ve finále čítat dvanáct unikátních nemovitostí v různých zemích.

Bude se váš architektonický ateliér podílet i na dalších projektech pro The Royal Capital Club?

Nyní jsme pro společnost exkluzivním ateliérem a chceme zastřešovat všechno, co vzniká. Jedná se o jedinečná architektonická díla a musejí mít jasnou vizi, kam směřují. Těch dvanáct akvizicí se vybírá tak, že každá bude typická pro zemi, v níž se nachází, a zároveň svébytným architektonickým zpracováním. Proto se budou podílet místně příslušní architekti a ARCH.IC je zastřeší.  Kapacitu projektovat všechno nemáme, ale hlavní vize zůstane u nás.

Protivín  je první akvizicí pro The Royal Capital Club z programu The Orb. Už jsou vybrané některé další?

Máme již některé předvybrané. Další v pořadí, který mohu prozradit, bude v Německu. Tam se také jedná o velice zajímavou stavbu spojenou s historií. Koncept bude ale jiný. Půjde více o dostavbu, takže bude vyžadován jiný architektonický přístup. Ale nejdůležitější pro nás je duch konkrétního místa.

Zajímavost :  Vyšetrovateľ vzniesol historicky prvé obvinenie z volebnej korupcie

Zámek sloužil i Karlovi IV. a řadě dalších osobností historie. Budete na ně při rekonstrukci nějakým způsobem pamatovat?

Líbil by se mi list vlastníků od počátečních fází vývoje zámku až po současnost, kde budou zachyceni i současní vlastníci a partneři královského klubu, který bychom v grafickém pojetí jejich erbů zakomponovali do interiéru.  

Na rekonstrukci je jedinečné, že nám prostředky poskytl přímo královský fond a královský klub jako svou privátní investici, což se již v současnosti na evropském trhu neděje. Zámky dnes rekonstruují soukromníci se zaměřením hlavně na výnos a návratnost investice. Náš zámek The ORB – Chateau Protivín v rámci The Royal Capital Clubu pokračuje v tradici sídla, kterým historicky byl a které není rekonstruované primárně k tvorbě zisku. Odkaz musí být zachován a my dnes píšeme budoucnost, která se stane součástí historie.

Věnujete se již i projektu nově získaného podzámčí?

Zahájili jsme průzkumy a jedeme geodetické zaměření. Až bude zaměřeno, tak začneme se studií. Jde o to, aby byl zámek a podzámčí vizuálně i funkčně propojený i s přilehlým náměstím. Jedná se o kompaktní celek, který naplní potřeby našich klientů, turistů i města. S tím máme dobrou spolupráci a na konceptu jsme se shodli. Uzavřený zůstane jen hlavní objekt. Jinak chceme do lokality, která chátrala, vrátit život.  Chceme celou oblast rozvinout.

Kdy bude projekt celý hotový?

Pro celý komplex je plánovaný předběžně konec roku 2025, ale na podzámčí zatím není vydané stavební povolení. Takže do termínu může povolovací proces ještě zasáhnout.

Věra Nagyová (33) 

  • Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, už během školy začala pracovat v ateliéru pod architektem Hubičkou.
  • Stáž absolvovala v italském ateliéru ARCHEA Associati.
  • Vyzkoušela větší developerskou společnost zabývající se realizacemi hotelů všude po Evropě UBM Bohemia, která má nyní za sebou realizaci objektu na Senovážném náměstí – Sugar Palace.
  • Poté se dvěma kolegy založila svůj první ateliér MDMA Architects, ze kterého odešla s nabídkou vybudovat exkluzivní ateliér ARCH.IC a vést koncept THE ORB, jehož je zámek Protivín pilotním projektem.
Malajsijský sultán si k protivínskému zámku přikoupil další budovy a pozemky

Podívejte se na nejdražší domy České republiky

Video se připravuje …

Nejdražší domy České republiky

Celý článek zde