Mateřská dovolená je obdobím pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Nárok na dávku ale nevzniká automaticky

Mateřská dovolená je obdobím pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Nárok na dávku ale nevzniká automaticky

Zdroj: Depositphotos

Narození potomka je pro celou rodinu nesmírně radostná událost. Nastávající maminky ale musí počítat s tím, že nástup na mateřskou dovolenou se řídí určitými pravidly. Peněžitá pomoc v mateřství jim navíc nenáleží automaticky. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Je také důležité odlišovat pojmy mateřská dovolená a mateřská (dávka od státu). V článku se také dozvíte, jak se provádí výpočet mateřské dovolené a jak je to s čerpáním dovolené po mateřské.

Co je mateřská dovolená?

Pod pojmem mateřská dovolená rozumíme období, kdy může rodič pobírat peněžitou pomoc v mateřství (lidově označovanou jako ,mateřskou‘). V praxi dochází k časté záměně těchto pojmů a zbytečným zmatkům. Přesnou definici mateřské dovolené lze najít v § 195 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Proto je důležité vědět, že mateřská dovolená je pouze omluvená přítomnost v zaměstnání, kterou zaměstnavatel rodiči poskytuje. Na mateřskou dovolenou může žena nastoupit šest až osm týdnů před termínem porodu. Přesný termín nástupu si může v tomto rozmezí určit sama.

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je sociální dávka vyplácená státem z nemocenského pojištění, která má novopečeným maminkám (případně tatínkům) posloužit jako náhrada příjmu v několika prvních měsících života jejich potomka.

Kdo má nárok na mateřskou?

Naprosto zásadní podmínkou, přes kterou nejede vlak, je účast na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění, které za všechny zaměstnance odvádí jejich zaměstnavatelé. Dále platí, že účast na nemocenském pojištění musí být dostatečně dlouhá – minimálně 270 kalendářních dní (devět měsíců) během dvou let, které předcházejí nástupu na mateřskou.

Podmínkou je i to, že v den nástupu na mateřskou dovolenou musí být žena zaměstnaná. Výjimka platí pro maminky, které ukončí pracovní poměr během těhotenství. Na ně se vztahuje 180denní ochranná lhůta.

Pokud tedy žádá o mateřskou žena dostatečně dlouho zaměstnaná v pracovním poměru, nebývá s nárokem na dávku problém. U podnikatelek je situace o něco složitější.

Zajímavost :  ČNB může podle expertů zvýšit základní úrokovou sazbu až na 7 procent

Mateřská: OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si povinně nemocenské pojištění platit nemusí. Proto mohou být některé podnikatelky zaskočeny, když začnou žádost o mateřskou řešit těsně před porodem a zjistí, že na ni nemají nárok. Aby OSVČ získaly nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí se včas přihlásit k dobrovolným platbám nemocenského pojištění.

OSVČ si musí hradit nemocenské pojištění po dobu minimálně 270 dní (devíti měsíců) v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou (jako je tomu u zaměstnanců). Zároveň platí ještě jedna podmínka – z toho minimálně 180 dní (šest měsíců) musí spadat do posledního roku.

Mateřská dovolená: délka

Délka mateřské dovolené se odvíjí od toho, kolik potomků se narodí. V případě narození jednoho dítěte vzniká nárok na 28 týdnů mateřské dovolené. Maminky, kterým se narodila dvojčata nebo trojčata, mohou čerpat mateřskou dovolenou i peněžitou pomoc v mateřství po dobu 37 týdnů.

Délka podpůrčí doby je odlišná pro osoby, které dítě neporodily, ale převzaly novorozence do své péče. Může jít o situace, kdy matka při porodu zemře a s dítětem zůstane doma tatínek nebo třeba babička. V takových případech je délka mateřské dovolené stanovena na 22 týdnů. V případě narození dvojčat a více dětí se prodlužuje na 31 týdnů.

Ve chvíli, kdy doba pobírání mateřské uplyne, rodič plynule přejde z mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou. Během rodičovské dovolené lze pobírat rodičovský příspěvek maximálně do čtyř let věku dítěte.

Výpočet mateřské dovolené 2022

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství se používají stejné vzorce jako v uplynulých letech. Výše mateřské činí 70 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu. V praxi to znamená, že abyste zjistili, kolik budete od státu pobírat, musíte nejprve vypočítat tento parametr z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, který vydělíte počtem kalendářních dnů za dané období (365):

  • průměrný denní příjem = (hrubá měsíční mzda × 12) / 365.
Zajímavost :  dTest varuje: Neberme kontokorent a kreditku jako rezervu

Pro přesný výpočet mateřské je potřeba ještě zohlednit výši redukčních hranic. Díky tomu zjistíte, jaký je přesný redukovaný denní vyměřovací základ. Redukční hranice pro výpočet mateřské 2022 vypadají následovně:

  • redukční hranice: 1298 korun (započítává se 100 procent),
  • redukční hranice: 1298 až 1946 korun (počítá se 60 procent),
  • redukční hranice: 1946 až 3892 korun (počítá se 30 procent).

Pokud jde o částku vyšší, než je horní mez třetí redukční hranice, tak už se k ní nepřihlíží. Vypočtenou hodnotu je poté potřeba ještě snížit na zmiňovaných 70 procent. Tímto způsobem získáte částku, která vám bude během mateřské dovolené vyplácena za každý kalendářní den.

Mateřská dovolená: kalkulačka

Pro výpočet mateřské existují šikovné kalkulačky, které vám cestu ke zjištění výše pobírané dávky značně usnadní.

Nástup na mateřskou dovolenou

Datum nástupu na mateřskou dovolenou musí spadat do rozmezí šesti až osmi týdnů před termínem porodu, který určí gynekolog. Výhodou je, že si může žena přesný termín nástupu sama zvolit (za dodržení stanoveného rozmezí). O nástupu na mateřskou dovolenou je potřeba informovat zaměstnavatele. Ten tuto skutečnost oznámí zdravotní pojišťovně zaměstnance.

Pochopitelně se může stát, že porod nastane předčasně před termínem. V takovém případě ženě náleží peněžitá pomoc v mateřství ode dne nástupu na mateřskou (porod).

Čerpání dovolené po mateřské

Po celou dobu mateřské dovolené ženě vzniká nárok na řádnou dovolenou. Proto může neprodleně po vyčerpání mateřské dovolené zaměstnavatele požádat o čerpání řádné dovolené tak, aby plynule navazovala na mateřskou. Po vyčerpání řádné dovolené může navázat rovnou na rodičovskou dovolenou.

Podle § 217 odst. 5 zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, musí zaměstnavatel žádosti zaměstnankyně o proplacení dovolené po mateřské vyhovět. Žádost o proplacení dovolené po mateřské musí žena podat zaměstnavateli písemně.

Zajímavost :  Soud uložil podnikateli Kubíčkovi osm let vězení za miliardové podvody s forexovými roboty

Nevýhodou ovšem je, že v mezidobí mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, ve kterém bude žena čerpat řádnou dovolenou, se na ni nevztahuje ochranná lhůta a zaměstnavatel jí může dát výpověď.

Co je mateřská dovolená?

Mateřská dovolená je označení pro období, kdy mohou zaměstnané novopečené maminky (i tatínci) čerpat peněžitou pomoc v mateřství a zároveň je jejich nepřítomnost omluvena v práci.

Kdo platí za osobu na mateřské dovolené zdravotní pojištění?

V době čerpání mateřské dovolené hradí zálohy na zdravotní pojištění stát, nikoliv zaměstnavatel.

Kdy se vyplácí mateřská?

Termín, kdy bude první dávka vyplacena, není striktně určen. Záleží na tom, kdy zaměstnavatel předá potřebné podklady příslušené OSSZ. Ta má od data jejich přijetí přesně 30 dní na to, aby je zpracovala a dávku vyplatila. Termín výplaty se pak obvykle ustálí.

Náleží mateřská OSVČ?

OSVČ musí pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění si musí hradit po dobu minimálně 270 dnů (9 měsíců) v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou, přičemž z toho minimálně 180 dní musí spadat do posledního roku.

Celý článek zde |