Minimální mzda bude 16 200 korun. Co všechno to ovlivní?

Ve většině vyspělých zemí světa se minimální mzda pravidelně každoročně zvyšuje v závislosti na ekonomickém vývoji. Česko přitom patří mezi země, kde v posledních letech rostla minimální mzda nejvíce, vždyť ještě v roce 2016 činila 9 900 korun. Růst minimální mzdy zvyšuje zaměstnavatelům značně mzdové náklady pro pomocné práce.

„Zvýšením minimální mzdy o 1000 korun stoupnou mzdové náklady o 1 338 korun, neboť zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance nad rámec hrubé mzdy i povinné sociální a zdravotní pojištění v souhrnné výši 33,8 procent,“ dodává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Zdravotní pojištění a zkrácený úvazek 

Zdravotní pojištění za zaměstnance, kteří nejsou současně státními pojištěnci (např. penzisté nebo studenti), musí být zaplaceno vždy alespoň právě z minimální mzdy. V roce 2021 tedy v částce alespoň 2 187 korun  (16 200 korun x 13,5 procenta), zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 9 procent a zaměstnanci 4,5 procenta z hrubé mzdy. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, za které neplatí současně zdravotní pojištění stát, s hrubou měsíční mzdou nižší než 16 200 korun tak budou platit více na zdravotním pojištění, neboť dopočet do částky 2 187 korun půjde na jejich vrub.

„Zdravotní pojištění placené zaměstnancem pracujícím na zkrácený úvazek s hrubou mzdou ve výši 13 600 korun činí v letošním roce 828 korun, v roce 2022 to bude 963 korun, zaměstnavatel bude nadále platit 1 224 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco.

Zajímavost :  Labe v Pardubicích překlene nový železniční most, Správa železnic vydá na opravu mostů 2 miliardy

Zdravotní pojištění pro OBZP se zdraží

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit zdravotní pojištění u své zdravotní pojišťovny v pravidelných měsíčních platbách. Osobami bez zdanitelných příjmů jsou např. nezaměstnaní občané neevidovaní na úřadu práce nebo studenti starší 26 let. Měsíční platbu mají přitom povinnost platit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Částka zdravotního pojištění je pro všechny osoby bez zdanitelných příjmů stejně vysoká, bez ohledu na rodinnou či životní situaci a činí 13,5 procenta z minimální mzdy.

„V roce 2022 budou muset osoby bez zdanitelných příjmů platit měsíční zdravotní pojištění v částce 2 187 korun, zatímco v letošním roce to bylo 2 052 korun,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Zajímavost :  Cynická obluda: Skutočná záhada

Pro čerpání daňového bonusu nutné vyšší příjmy

Nárok na roční daňový bonus od státu má daňový poplatník, jehož rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti jsou vyšší než alespoň šestinásobek minimální mzdy platné k prvnímu lednu příslušného roku. Za rok 2020 bylo nutné mít tedy příjmy alespoň ve výši 87 600 korun, v roce 2021 již ve výši 91 200 korun a v roce 2022 97 200 korun. Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmů fyzických osob.

„Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů, proto je vhodné vypočítat, kdo z nich v plné výši využije daňové výhody,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Co ještě ovlivňuje minimální mzda

Spolu se zvýšením minimální mzdy se zvýší také maximální možná sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné na 16 200 korun za rok na jedno dítě. V letošním roce činila tato sleva 15 200 korun. Minimální mzda ovlivňuje také výši, ve které jsou osvobozeny pravidelně vyplácené důchody.

Zajímavost :  Deficity zemí Evropské unie letos podle odhadu v průměru klesnou...

„V daňovém přiznání za rok 2021 jsou osvobozeny důchody do výše 547 200 korun, kdežto v roce 2022 budou osvobozeny pravidelně vyplácené důchody až do výše 583 200 korun, což odpovídá měsíčnímu důchodu ve výši 48 600 korun,“ uzavírá Gabriela Ivanco z Mazars.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO