Nejjasnější varování. Světové ekonomice hrozí závažné problémy, tvrdí analytik

Zranitelnost finančních trhů stoupá

Politici by se v takovém případě mohli začít více zaměřovat na naléhavou potřebu schválit další silná fiskální a měnová opatření na podporu zotavení světové ekonomiky, věří Lachman. Odkazuje na varování MMF, nakolik rozsah současné pandemie zvyšuje zranitelnost finančních trhů v mnoha sektorech světové ekonomiky.  

Varování přichází ve chvíli, kdy mimořádná míra uvolňování měnové politiky pomáhá podpořit světovou ekonomiku, ale za cenu prohloubení těch zranitelností finančních trhů, které existovaly již před pandemií, upozorňuje autor komentáře. Poukazuje, že mezi tyto slabá místa řadí MMF především prudký nárůst zadlužení soukromého sektoru, který byl přinucen řešit nedostatek financí v důsledku pandemie většími půjčkami.

Další slabinou je výhled na zhoršování situace na rozvíjejících se trzích, konstatuje analytik. Vysvětluje, že velký počet nízkopříjmových zemí je silně zadlužen, v důsledku čehož čelí bezprostřednímu rozpočtovému tlaku, zatímco jiné jsou zasaženy totální ekonomickou bouří.

Psali jsme:

K těmto slabým místům se přidává rostoucí nesoulad mezi bujícími světovými akciovými trhy a stavem světové ekonomiky, zdůrazňuje Lachman. Dodává, že k tomu dochází v důsledku ochoty investorů podstupovat větší rizika a jejich honby za výnosy v prostředí bohaté globální likvidity.  

MMF nyní varuje nejjasnějšími slovy, že jakékoliv zpomalení světového ekonomického zotavení může vyvolat závažné problémy světového finančního systému,” pokračuje ekonom. Obává se, že takové zpomalení by mohlo přeměnit problémy soukromého sektoru a rozvíjejících se trhů s likviditou v problém se solvencí.

To by zároveň mohlo vést k prudkému propadu světových cen akcií v rámci zmenšování současné propasti mezi jejich hodnotou a stavem světové ekonomiky, myslí si analytik. Odkazuje též na varování, které MMF vyslal světovým politikům, aby přespříliš nespoléhali na schopnost světového finančního systému přečkat obnovený ekonomický propad.

Zajímavost :  Neočekávaná událost potkala za pět let většinu Čechů

Načasované varování

MMF především varuje, že při nepříznivém makroekonomickém scénáři se mohou některé bankovní systémy začít potýkat s podstatným nedostatkem kapitálu, vysvětluje Lachman. Doplňuje, že to by mohlo nastat kvůli neschopnosti velkého počtu firem a domácností splácet půjčky.

Zdálo by se, že varování MMF je ještě načasovanější, vzhledem k tomu, že existují rostoucí signály, že zotavení světové ekonomiky zadrhává, a objevují se i znepokojivé signály o druhé vlně pandemie,” pokračuje odborník. Připomíná, že velké evropské země jako Francie, Španělsko a Británie jsou nuceny opět zavádět restrikce, jelikož počet nakažených převyšuje jarní čísla.  

  • Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Ani jiné velké země jako Spojené státy, Brazílie či Mexiko, které mají jedny z nejhorších pandemických statistik, zatím nepřišly s ucelenými programy, jak pandemii řešit, upozorňuje Lachman. Připomíná, že také světová finanční krize v roce 2008 po krachu banky Lehman Brothers zastihla světové politiky nepřipravené.  

Dnes se ve světle jasného varování MMF zdá, že politici nemají žádnou výmluvu a musejí přijmou veškerá opatření potřebná k zamezení opakovanému zpomalení světové ekonomiky, deklaruje expert. Dodává, že toto zpomalení může potenciálně spustit přesně ty problémy finančních trhů, na které MMF momentálně upozorňuje.

Zdroj Zde