Nemecký kabinet schválil výstavbu infraštruktúry na dekarbonizáciu ekonomiky

Nemecký kabinet schválil v stredu návrh zákona na urýchlenie výstavby vodíkovej infraštruktúry, dovozných a výrobných zariadení. Berlín totiž hľadá spôsoby, ako dekarbonizovať najväčšiu európsku ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Zákon prináša vodíkovej infraštruktúre status verejného záujmu, čo znamená, že úrady ju budú uprednostňovať v procese schvaľovania.

Zjednodušia a zdigitalizujú sa povoľovacie postupy a skrátia sa právne prípady napádajúce vodíkové projekty a posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Emisie skleníkových plynov

Nemecko chce s pomocou vodíka ako budúceho zdroja energie znížiť emisie skleníkových plynov vo vysoko znečisťujúcich priemyselných odvetviach, ktoré nemožno elektrifikovať, ako napríklad výroba ocele a chemikálií. A znížiť svoju závislosť od dovážaných fosílnych palív.

Zajímavost :  Polarizácia spoločnosti po útoku. Dajú sa upokojiť vyhrotené emócie?

Minulý mesiac sa nemecká vládna koalícia dohodla na mechanizme financovania budúcej vodíkovej siete v krajine a ponúkla ochranu investorom v prípade bankrotu.

V marci vláda uviedla, že v rokoch 2027 až 2036 vyčlení z verejných prostriedkov až 3,53 miliardy eur na obstaranie tzv. zeleného vodíka a jeho derivátov.

Návrh zákona nezahŕňa rýchlejšiu výstavbu nových elektrární na zemný plyn, ktoré sa v budúcnosti premenia na vodíkové, čo je kľúčová požiadavka energetického priemyslu.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO