NKÚ upozornil samosprávy na dlhopisový projekt Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vidí v dlhopisovom projekte Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., Voda spieva viaceré riziká pre rozvoj spoločnosti i jej akcionárov. Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy to napísal v liste zástupcom miestnej samosprávy.

Uviedol pritom, že kontrolná činnosť NKÚ poukázala na pokusy o skrytú privatizáciu vodárenských spoločností, ale aj na viaceré problémy v ich hospodárení. Ide najmä o výšku investičného dlhu, ktorý dosahuje rádovo miliardy eur. „Preto každý pokus o znižovanie zdrojov, ktoré by mohli byť použité na jeho zmiernenie, pozorne sledujeme a hodnotíme,” skonštatoval Andrassy.

Súčasťou listu pre členov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) je informácia, ktorá je výsledkom činnosti pracovnej skupiny iniciovanej bývalým predsedom vlády Ľudovítom Ódorom. Jej poslaním bolo posúdiť riziká spojené s fungovaním vodárenských spoločností na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

VVS namieta neodbornosť

VVS v spolupráci s jej akcionárskym klubom v reakcii pripravila pre členov ZMOS „odpovede na všetky upozornenia NKÚ týkajúce sa Dlhopisového programu garantovaných výnosov”. Informovala o tom riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková. Vodárne pritom namietajú „vysokú mieru neodbornosti” materiálu zaslaného NKÚ a daná aktivita je podľa spoločnosti mimo rámca oprávnení úradu. „Privítali by sme ju, ak by dokument vypracovaný NKÚ niesol pečať odbornosti, komplexnosti a objektívnosti. NKÚ pri tvorbe svojej informácie pre členov ZMOS zjavne nesledoval ani jeden z týchto atribútov,” uviedla VVS. Podľa vodární ide zo strany NKÚ o druhý neodborný a ničím nepodložený výpad voči VVS. „Vodárne preto pripravujú predstaviteľom NKÚ možnosť obhájiť svoje počínanie pred súdom. Takéto útoky na VVS totiž môžu spoločnosti spôsobiť konkrétne vyčísliteľné materiálne a ťažko vyčísliteľné reputačné škody. Jednu žalobu v súvislosti so zavádzajúcimi výrokmi predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho o údajnom ohrození dodávok vody a údajnej skrytej privatizácii VVS už vodárne podali,” informovala Hančáková.

Zajímavost :  Zbrane do školy nepatria: Chyba nie je u detí, ale aj v systéme výchovy. Na tragické incidenty možno nazerať ako na zločiny zo sebanenávisti, tvrdia odborníci (+anketa)

NKÚ následne deklaroval, že odborne neposudzuje dlhopisový program VVS. „Povinnosťou NKÚ je však na základe svojej dlhodobej a nezávislej činnosti upozorniť na možné riziká, ktoré súvisia s fungovaním verejných inštitúcií či spoločností, ktoré nakladajú s verejným majetkom a financiami. NKÚ si bude vždy dôsledne uplatňovať nielen svoje práva, ale aj plniť povinnosti pri informovaní verejnosti o svojich zisteniach a poznatkoch súvisiacich so správou vecí verejných,” uviedla Bolech Dobáková. Doplnila, že NKÚ sa nevyjadruje k žalobám, ktoré nemá k dispozícii a o ktorých nič nevie.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO