NKÚ: Změna režimu vybraných územních pracovišť GFŘ nepřinesla plánované úspory

Praha – Změna režimu vybraných územních pracovišť Generálního finančního ředitelství (GFŘ) nepřinesla plánované úspory, ušetřit se podařilo jen necelou polovinu z více než 14 milionů korun. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil hospodaření GFŘ v letech 2018 až 2020. Kontroloři rovněž zjistili, že finanční ředitelství nepostupovalo správně při stanovování nájemného. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Václav Kešner z odboru komunikace NKÚ. GFŘ v reakci uvedlo, že závěry v tiskové zprávě NKÚ neodrážejí skutečnosti zjištěné během kontrolní akce. Podle kontrolního protokolu NKÚ neshledal pochybení GFŘ v takovém rozsahu, aby uplatnil jakékoliv sankční postihy, uvedlo GFŘ.

Generální finanční ředitelství na základě vlastní analýzy z roku 2015 rozhodlo, že pro efektivní fungování stačí nižší počet územních pracovišť, a navrhlo proto zrušit 23 z tehdejších 103 podřízených územních pracovišť. Ministr financí ale následně rozhodl, že se tato pracoviště rušit nebudou. GFŘ proto navrhlo řešení v podobě optimalizovaného režimu „2+2“, kdy činnost 23 územních pracovišť zajišťují ve dvou pracovních dnech alespoň dva pracovníci. V roce 2019 GFŘ pokračovalo ve změně režimu u dalších vybraných 33 územních pracovišť, a to s cílem ušetřit v prvním roce na výdajích spojených s provozem budov 14,2 milionu korun.

Zajímavost :  Po odmenách môžu prísť aj tresty. Koalícia hľadá spôsoby, ako dotlačiť ľudí k očkovaniu

„Ušetřit se ale podařilo jen 6,8 milionu korun, tedy méně než polovinu,“ zjistili kontroloři. Doporučili finančnímu ředitelství, aby se otázkou optimalizace počtu územních pracovišť, a to i s ohledem na rostoucí počet elektronických podání, znovu zabýval. Podle finančního ředitelství ale predikovaná úspora vychází z předpokladu plného dokončení projektu převedením optimalizovaných pracovišť do příslušnosti k hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Tento proces v současné době není dokončen, tudíž nelze konstatovat, že očekávaná úspora nebyla naplněna,“ uvedla mluvčí GFŘ Hana Baráková..

Dále se kontrola zaměřila na pronajímání nemovitostí, podle NKÚ finanční ředitelství nepostupovalo při stanovování nájemného správně. Na vzorku 22 kontrolovaných smluv na pronájem NKÚ zjistil, že ve 20 případech GFŘ nestanovovalo nájemné způsobem, který by zaručoval jeho odpovídající výši. „GFŘ při určování výše nájemného nezohledňovalo velikost, lokalitu ani účel využití majetku a obvyklou cenu nestanovovalo porovnáním s obdobným majetkem. V praxi porovnávalo například Prahu 1 s pražskými městskými částmi Chodov, Žižkov a Radlice, centrum Mělníka s okrajovou částí Kralup nad Vltavou a podobně,“ uvedl NKÚ.

Zajímavost :  Dá se připustit, že Bohemia Energy v letech před zastavením své...

Finanční ředitelství se brání tím, že ve všech kontrolovaných smlouvách byla doložena řídící kontrola, jejíž součástí bylo kvalifikované stanovení ceny obvyklé za pronájem dočasně nepotřebných prostor. „Regionální podmínky jsou mnohdy jen stěží porovnatelné s lokalitou a předmětem využití se shodnými nebo obdobnými prostory, neboť se v dané lokalitě nevyskytují. Je tedy nezbytné obvyklé ceny nájemného stanovit na základě dostupných zdrojů s přihlédnutím ke specifičnosti prostor v budovách finanční správy,“ doplnila mluvčí.

Ukázalo se také, že právní předchůdci GFŘ uzavřeli smlouvy o nájmu s omezenou možností výpovědi. GFŘ tak podle kontrolorů nemá možnost ukončit tyto smluvní vztahy výpovědí z vlastní vůle, například při možnosti sjednání levnějšího nájmu nebo nabídce přestěhování do budovy v majetku státu. GFŘ k tomu uvedlo, že v roce 2017 rozhodlo o vyhotovení komplexní analýzy smluvních závazků nájemních vztahů. „Ve většině případů se podařilo najít zhojení a nápravu v souladu s platnými právními předpisy,“ sdělila mluvčí.

Zajímavost :  Změna sazeb nás nebude stát víc než 150 milionů, uvedl Agrofert

Reklama

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO