Nová tabulka, jak určit výživné. Má pomoct, ale nic nezaručí

Ministerstvo spravedlnosti spustí v tomhle týdnu informační web o výživném. Jeho součástí bude i kalkulačka a nová tabulka doporučené výše výživného. Zůstává s ní ale jeden problém: soudy můžou o výši alimentů dál rozhodovat úplně jinak.

Web na adrese vyzivne.justice.cz má sloužit k orientaci hlavně rodičům, kteří nevychovávají děti spolu. Kromě jiného by měl nabídnout průvodce soudním řízením o výživném, informace o tom, jak se dá na výživném dohodnout nebo kde hledat advokáta nebo mediátora, kteří partnerům můžou pomoci dohadováním projít.

Výše výživného v Česku nemá maximální ani minimální hranici. O jeho výši rozhoduje buď dohoda partnerů, nebo soud. Doporučující tabulka ale pro soudy není nijak závazná a podle ministerstva nemá ani ambici jejich rozhodování o výši alimentů ovlivnit.

„Je zamýšlena především jako nástroj pro veřejnost, aby si sama mohla určit orientační výši výživného. Měla by napomáhat, aby rodiče mohli sami dospět k dohodě v různých situacích, ať už při rozpadu neformálního svazku či při úpravě poměrů nezletilého při rozvodu. Aby lidé nevstupovali do jednání s druhým rodičem se zkreslenou představou,“ řekl agentuře ČTK Jakub Sosna z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti.

Doporučující tabulka už existuje. V roce 2010 ji ministerstvo posílalo právě soudům se snahou sjednotit jejich roztříštěnou praxi při vyměřování alimentů. Loni pak předložilo ke konzultacím materiál vycházející z rozsáhlé analýzy, kterou si k problematice výživného nechalo zpracovat. Ten měl být východiskem pro lepší rozhodování, při němž by soudci měli ještě víc zohledňovat individuální situaci rodin. Tedy například to, že se stále častěji i ten rodič, se kterým dítě nebydlí, podílí na jeho výchově víc než jen finančními příspěvky.

I nová tabulka je tedy jen doporučující, není nijak závazná. Stanovuje orientační výživné pro děti ve čtyřech věkových kategoriích: do pěti let, od šesti do deseti let, od 11 do 15 let a nad 16 let. Výše výživného je v nich v závislosti na věku dítěte a na počtu celkem vyživovaných dětí navržena v rozmezí od osmi do dvaceti procent čistého příjmu vyživující osoby. Celkově je v procentech o něco nižší, než byla v tabulce z roku 2010. To odráží i praxi soudů, které v průměru výživné stanovovaly pod hodnotami v ní uvedenými.

Soudci při rozhodování o alimentech přihlížejí také k tomu, jaké jsou celkové majetkové poměry, jak se bydlí nebo třeba i to, kolik kdo platí za energie. Ohled by měly brát i na to, jak se který z rodičů do péče o dítě zapojuje, kolik s ním tráví času a podobně. Novinkou je podle Sosny také stanovení kontrolní částky, aby při placení alimentů rodiči určitá část peněz zůstala. Vychází se z nezabavitelného minima či podílu příjmu.

Doporučená výše výživného na dítě jako procenta z čistého příjmu

Věk

jedna vyživ. povinnost

dvě vyživ. povinnosti

tři vyživ. povinnosti

čtyři vyživ. povinnosti

předškolní do 5 let

14 %

12 %

10 %

8 %

1. stupen ZŠ od 6 do 10 let

16 %

14 %

12 %

10 %

2. stupeň ZŠ od 11 do 15 let

18 %

16 %

14 %

12 %

ŠŠ a vyšší vzdělání nad 16 let

20 %

18 %

16 %

14 %

kontrolní částka

pevná spodní hranice

66 procent z příjmu nebo pevná spodní hranice

55 procent z příjmu nebo pevná spodní hranice

50 procent z příjmu nebo pevná spodní hranice

Pod kontrolní částku by po stanovení výživného neměl klesnout čistý příjem platícího rodiče. Pevná spodní hranice se dá spočítat pomocí kalkulačky nezabavitelné částky. zadejte do ní čistý příjem a ostatní nechte nastavené, jak to je. Při porovnání částky stanovené procentem z příjmu a pevné hranice by se měla použít ta, při které platícímu zbude víc peněz.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává… Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO