Obdržené žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti podřízeného správního orgánu ve smyslu § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.

Publikováno:

8.2.2024

Autor:

odbor 11200

Ministerstvo v období od 1. ledna do 31. prosince 2023 obdrželo čtyři žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti podřízeného správního orgánu ve smyslu § 80 odst. 3 správního řádu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 1. února 2024 na žádost, týkající se obdržených žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti podřízeného správního orgánu ve smyslu § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, počtu a způsobu uplatnění opatření proti nečinnosti v období od 1. ledna do 31. prosince 2023

Zajímavost :  Česká republika společně s dalšími státy vyzývá k lepší ochraně evropského trhu s plynem

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo v období od 1. ledna do 31. prosince 2023 obdrželo čtyři žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti podřízeného správního orgánu ve smyslu § 80 odst. 3 správního řádu. Z těchto žádostí byla shledána důvodnou jedna žádost; ministerstvo učinilo v tomto případě opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu.

Zajímavost :  Minister práce pripravil kompenzačné opatrenia k trinástym dôchodkom. Truban vidí ako riešenie zvýšiť sumu každý mesiac

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO