Obří fúze PKN Orlen. Rafinerie přebírají plynárenskou firmu i konkurenta

Představenstvo největší polské rafinerie PKN Orlen se 29. července 2022 dohodlo s vedením polské plynárenské společnosti PGNiG SA na plánu fúze obou společností a na výměnném poměru, v němž budou akcie PGNiG vyměněny za akcie PKN ORLEN. Fúze bude realizována po přijetí příslušných rozhodnutí valnými hromadami obou společností. Očekává se, že k fúzi dojde na podzim. PKN Orlen, vlastník českého Unipetrolu, také dokončuje spojení se svým menším konkurentem – rafineriemi LOTOS. Změny oznámily dotčené společnosti.

Fúze jsou součástí širšího plánu polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost ke zvýšení státní kontroly nad ekonomikou a vytvoření takzvaných národních šampionů, kteří by dokázali soupeřit s globálními hráči.

„Vytvoření velké a silné multiutilitní skupiny je přelomovým podnikatelským projektem, který podpoří další hospodářský růst a pomůže zvýšit energetickou bezpečnost Polska. Když PKN ORLEN a skupina LOTOS spojí své síly, bude pro nás snazší dosáhnout energetické transformace, kterou Polsko a všechny ostatní země v Evropě prostě musí projít. Abychom si zajistili silnou pozici na mezinárodních trzích a zajistili polskou energetickou bezpečnost na mnoho let dopředu, musíme vybudovat společnost schopnou úspěšně konkurovat na světových trzích,“ uvedla prezidentka představenstva společnosti PGNiG SA Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Zajímavost :  V restauracích se pět let nekouří. Vyznavači nikotinu si na stoly bez popelníků zvykli

„Prokázali jsme schopnost efektivně realizovat projekty, které pomáhají posilovat polský energetický sektor, budovat jeho odolnost vůči otřesům na trhu a posilovat jeho nezávislost na dodavatelích surovin. Tento přístup se nezmění. Budování silných firemních skupin s diverzifikovanými, vzájemně se doplňujícími obory podnikání je nejen mezinárodním standardem, ale také nutností vzhledem k výzvám, které přináší energetická transformace a vyhlídky hospodářského růstu Polska. Z toho vyplývá důležitost obratné strategické realizace. Naše klíčové strategické cíle se zaměřují na investice do bezuhlíkových a nízkouhlíkových zdrojů energie a související modernizaci energetického sektoru v Polsku a ve zbytku regionu. S využitím silných stránek obou společností budeme vynakládat zdroje potřebné k investicím do dalších perspektivních oblastí podnikání. Tímto způsobem budujeme trvalou hodnotu pro naše akcionáře, zákazníky a místní komunity,“ zdůraznil předseda představenstva společnosti PKN ORLEN Daniel Obajtek.

Předseda představenstva společnosti PKN ORLEN Daniel Obajtek. Foto: PKN Orlen

Fúze prostřednictvím akvizice

Plán fúze, oznámený 29. července, předpokládá „fúzi prostřednictvím akvizice“, která má být provedena převodem veškerého majetku společnosti PGNiG na společnost PKN ORLEN výměnou za akcie, které společnost PKN ORLEN poskytne akcionářům společnosti PGNiG. Akcie z fúze vydané stávajícím akcionářům společnosti PGNiG zvýší základní kapitál společnosti PKN ORLEN.

Plán fúze stanoví poměr výměny akcií: výměnou za své podíly obdrží akcionáři společnosti PGNiG nové akcie společnosti PKN ORLEN v poměru 0,0925 ku 1, což znamená, že za každou akcii společnosti PGNiG obdrží akcionáři 0,0925 akcie společnosti PKN ORLEN.

Zajímavost :  Stát podpoří částečné úvazky, zaměstnavatelé získají slevu na pojistném

Počet přidělených akcií bude přirozeným číslem, přičemž akcionáři společnosti PGNiG obdrží platby za případné nepřidělené zlomky akcií z fúze, které si ponechá nová skupina. Platby budou provedeny za podmínek stanovených v plánu fúze.

Synergie v oblasti růstu

Fúze PGNiG-PKN ORLEN bude mít zásadní význam pro růst palivového a energetického průmyslu a posílí energetickou bezpečnost Polska. Rovněž zvýší investiční příležitosti a zlepší vyjednávací sílu spojené skupiny, což dále posílí bezpečnost dodávek surovin pro Polsko.

„Činnost PKN ORLEN, skupiny LOTOS a skupiny PGNiG se v mnoha oblastech doplňuje. Máme široké portfolio licencí na průzkum a těžbu, investujeme do alternativních zdrojů energie a rozvíjíme teplárenství. Vlastníme rozsáhlou distribuční síť a zásobníky zemního plynu. Spojením zkušeností a kapitálu obou společností výrazně rozšíříme nabídku pro naše zákazníky, a to jak podniky, tak domácnosti. Jako jedna společnost také získáme zcela novou vyjednávací pozici, a to jak při nákupu surovin, tak při vstupu na mezinárodní trhy s palivy a energiemi. Fúze také nabízí nové možnosti profesního rozvoje ve skupině, která má silné mezinárodní zastoupení. Zaměstnanci PGNiG budou svými zkušenostmi a znalostmi podporovat rozvoj kompetenčních center, zejména v oblasti průzkumu a těžby uhlovodíků, distribuce a skladování plynu a výroby tepla a elektřiny,“ uvedla Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Zajímavost :  Daň z příjmu a sedm častých omylů. Které to jsou?

Fúze je krokem k vytvoření významného hráče na polském a evropském trhu, který disponuje zkušenostmi, kompetencemi a především kapitálem potřebným k realizaci ambiciózních investičních, výzkumných a růstových projektů. Fúze navíc pomůže zefektivnit dosažení klimatické neutrality, která vyžaduje úzkou koordinaci úsilí společností působících v různých odvětvích energetického trhu. Účelem fúze je vytvořit synergie a především posílit jejich stávající oblasti podnikání.

(ede)

Celý článek zde