Ochrana občanů a svobod, obnova hospodářství či čistější energetika. Schválen program nadcházejících tří evropských předsednictví s ČR uprostřed

Publikováno:

14.12.2021

Autor:

Odbor komunikace

Francouzské, české a švédské předsednictví v Radě Evropské unie budou na sebe navazovat. Rada Evropské unie (EU) pro obecné záležitosti dnes schválila potřebný program. Nastiňuje témata, kterým se členské země budou následujících 18 měsíců věnovat a zajišťuje tak obsahovou provázanost předsednictví Francie (1. pololetí 2022), České republiky (CZ PRES – 2. pololetí 2022) a Švédska (1. pololetí 2023).

Zajímavost :  Místo zdravotnictví biomasa. Hubáček ovládl jednu z největších biotepláren v zemi

Program reaguje na aktuální krize a člení se do čtyř podkapitol: Ochrana občanů a svobod, Budování hospodářské základny, Budování klimatické, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy a Prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě.

České republice se z oblastí v gesci MPO podařilo mezi priority mimo jiné prosadit odstraňování překážek na vnitřním trhu, spravedlivou a sociálně citlivou zelenou tranzici, zachování a posilování spolupráce se třetími státy v obchodu a také digitální témata.

Zajímavost :  Ako dopadli voľby pre kandidátov na županov?

Program francouzsko-česko-švedského tria v čele EU se následně promítne do hlavních témat CZ PRES. Vláda je představí předtím, než se Česko 1. července 2022 ujme samotného předsednictví v Radě EU.

Celý článek zde |