Odchod do předčasného důchodu a vrácení daně

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku žádný příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (tj. nesmí vznikat povinnost z příjmu platit sociální pojištění). Po dosažení řádného důchodového věku však již výdělečná činnost omezena není. Zaměstnanci, kteří odešli do předčasného důchodu během letošního roku, daňovou vratku dostanou.

Příklad: Práce po část roku

Paní Jana odešla v srpnu do předčasného důchodu. Na daňových zálohách zaplatila během roku částku 16 240 korun. Bývalý zaměstnavatel provede za paní Janu na základě její podané žádosti roční zúčtování daně a po jeho provedení obdrží paní Jana daňovou vratku ve výši 10 280 korun. Za měsíce září až prosinec totiž neuplatí měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun.

V ročním zúčtování daně se totiž uplatní roční daňová sleva v plném rozsahu 30 840 korun. Daňová vratka je tedy ve výši čtyřnásobku měsíční daňové slevy, tj. 10 280 korun (2 570 korun x 4 měsíce). Sleva na poplatníka za celý kalendářní rok se nikdy nekrátí a uplatní se v plné výši, i když výdělečná činnost trvala pouze po část roku. Nárok na slevu na poplatníka mají i lidé, kteří odešli do předčasného důchodu.

Příklad: Brigáda bez podepsaného prohlášení k dani

Předčasný důchodce Josef si v červnu, červenci a srpnu přivydělával na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. U zaměstnavatele však nepodepsal prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu tedy neuplatnil slevu na poplatníka. V každém měsíci tedy byla panu Josefovi sražena daň z příjmu ve výši 1 500 korun (10 tisíc korun x 15 procent).

Celkovou srážkovou daň ve výši 4 500 korun obdrží pan Josef zpět v plném rozsahu po podaném daňovém přiznání za rok 2022, protože v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka v částce 30 840 korun. Na dohodu o provedení práce si mohou předčasní důchodci přivydělat do hrubé měsíční odměny 10 tisíc korun, v takových případech totiž nevzniká povinnost platit sociální pojištění.

Příklad: Ukončené podnikání

Podnikatel Pavel ukončí v září svoji samostatnou výdělečnou činnost a odejde do předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že vypočtená daň z příjmu fyzických osob za rok 2021 činila více než 30 tisíc korun, tak zaplatil v červnu daňovou zálohu ve výši 40 procent vypočtené daně z příjmu. Za rok 2022 však bude mít daň z příjmu velmi nízkou a zaplacená záloha bude vyšší než roční daň z příjmu.

Po podaném daňovém přiznání obdrží pan Pavel daňový přeplatek ve výši rozdílu mezi zaplacenou zálohou a vypočtenou daní z příjmu. Druhou daňovou zálohu již pan Pavel neplatil, neboť dle § 38a, odstavce 8 zákona o dani z příjmu poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost, pan Pavel přitom řádně splnil svoji oznamovací povinnost.

Příklad: Práce na DPP pro více zaměstnavatelů

Paní Jitka je v předčasném důchodu a současně pracovala první polovinu roku pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. Prohlášení k dani měla podepsáno pouze u prvního zaměstnavatele, u druhého již daňovou slevu na poplatníka uplatnit nemohla. Za šest měsíců odvedle na dani z příjmu v souhrnu 9 tisíc korun (1 500 korun x 6).

Částku zaplacené daně ve výši 9 tisíc korun obdrží v plném rozsahu zpět po podaném daňovém přiznání za rok 2022, důvodem je roční daňová sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun. Na základě dohody o provedení práce si mohou předčasní důchodci do limitu 10 tisíc korun měsíčně přivydělávat pro více zaměstnavatelů současně, limit se totiž sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO