Opatření obecné povahy Ministerstva průmyslu a obchodu

Publikováno:

22.1.2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě § 9 odst. 3, písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření obecné povahy č. j. MPO 395/2024/01300, kterým zrušuje a určuje prvky kritické infrastruktury na území České republiky v elektronických komunikacích a poštovních službách.

Zajímavost :  Cestný zákon prejde zmenami. Rezort dopravy chce viac kompetencií

Příloha: Opatření obecné povahy

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO