Plavba po Labi mezi Českem a Německem bude jednodušší. Zkoušky lze složit doma a v češtině

Pro vůdce plavidel, kteří chtějí cestovat po německých vodních cestách, je nezbytné získání zkoušky, která se dříve skládala v němčině a byla poměrně nákladná. To  nyní odpadá. Česká republika a Německo podepsaly dohodu o možnosti konání zkoušek v češtině a navíc na pobočkách Státní plavební správy ČR. Přístup na německé vodní cesty bude tak pro všechny rejdaře jednodušší.

Podpis dohody je významným úspěchem zahraničních vztahů v oblasti vnitrozemské vodní dopravy mezi Českem a Spolkovou republikou Německo. Česká strana ho vnímá jako krok, který pozitivně ovlivní přístup českých společností na celoevropský trh.

Zajímavost :  Další kontrola na pumpách překvapila. Velcí prodejci "nastřelili" nepřiměřené marže

„Tato dohoda je pro Českou republiku velmi důležitá a značně usnadní život zaměstnancům plavebních společností. Je také důkazem důvěry mezi oběma stranami a dobré spolupráce,“ řekla při podpisu ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Česko-německou dohodu podepsali v Hřensku ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová a prezident německého GŘ vodních cest a plavby Hans-Heinrich Witte.

Zkoušky  bude možné skládat nejen na německý úsek Labe, ale také pro úseky Rýna, Vezery a Dunaje.

 „Jsme si vědomi, že skládání zkoušky v mateřském jazyce pomůže českým rejdařům ve snazším přístupu na německé vodní cesty. Chceme, aby plavba na Labi mezi Českou republikou a Německem mohla probíhat co nejjednodušeji,“ dodal prezident německého Generálního ředitelství vodních cest a plavby Hans-Heinrich Witte.

Zajímavost :  Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od července zvýšit životní minimum

Osvědčení vůdce plavidla je nutné pro plavbu na úsecích se zvláštními riziky, což jsou oblasti, kde hrozí větší výskyt plavebních nehod, složité morfologické poměry mající dopad na manévrování plavidel nebo problematická komunikace. Tyto úseky může vyhlásit členský stát EU, na jehož území se nacházejí, a to po předchozím oznámení Evropské komisi.

Jana Bartošová

Celý článek zde