Počet zaměstnanců ministerstva ve služebním a v pracovním poměru a počet zaměstnanců ministerstva zařazených v jednotlivých platových třídách

Publikováno:

5.11.2021

Autor:

odbor 21200

K 18.10.2021 činil počet služebních míst celkem 723 a počet pracovních míst celkem 54.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 22. října 2021 na žádost, týkající se počtu zaměstnanců ministerstva ve služebním a v pracovním poměru a počtu zaměstnanců ministerstva zařazených v jednotlivých platových třídách

Zajímavost :  Francouzští senioři budou od prosince potřebovat potvrzení o třetí dávce

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informace sdělením níže uvedených údajů.

Tabulka 1 – Služební místa k 18. 10. 2021 (celkem 723)

Platová třída

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Počet zaměstnanců

1

9

16

20

12

84

404

145

23

9

Zajímavost :  Rozdíl v cenách úvěrů je extrémní. Žebříček ukazuje, komu se v každém případě vyhnout

Tabulka 2 – Pracovní místa k 18. 10. 2021 (celkem 54)

Platová třída

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Počet zaměstnanců

4

4

5

5

2

9

8

2

3

5

7

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO