Portugalsko schválilo „právo na odpojení“. Česko k tomu přiměje celoevropská vyhláška

Portugalsko zakázalo zaměstnavatelům kontaktovat zaměstnance mimo pracovní dobu pod hrozbou pokuty. Novinku schválil tamní parlament v rámci nového zákoníku práce, který zaměstnavatelům také ukládá povinnost přispívat zaměstnancům na výdaje spojené s prací z domova.

Zákon stanovuje, že „zaměstnanec má právo mimo pracovní dobu se odpojit od všech komunikačních kanálů či nereagovat na žádosti o kontakt ze strany zaměstnavatele“. To znamená, že pracovník si ve svém volnu může vypnout například telefon, anebo dokonce odmítnout hovor, pokud mu volá nadřízený či kolega. Zároveň za to nesmí být v práci diskriminován či trestán.

Nový zákoník také zavádí právo rodičů dětí mladších osmi let nastoupit na home office, aniž to předem domluví se zaměstnavatelem. Ten je také povinen dbát o psychické zdraví zaměstnanců. Má například povinnost zabránit tomu, aby se pracovníci doma cítili osaměle. Podle zákona jim musí osobní kontakt s nadřízenými či ostatními kolegy zajistit alespoň jednou za dva měsíce.

Zajímavost :  Ministerstvo nespolupracuje a opět vydává nahodilá opatření, zlobí se AntiCovid tým

Portugalská ministryně práce a sociálního zabezpečení Ana Mendes Godinhová na konferenci v Lisabonu řekla, že vláda chce Portugalcům práci na dálku co nejvíce usnadnit. „Práce na dálku představuje zvrat v pracovním životě, musíme ale těžit z jejích výhod a eliminovat nevýhody,“ řekla.

V Česku zatím podobný předpis neexistuje. Letos Evropský parlament vyzval Komisi k přijetí zákona, který umožní zaměstnancům odpojit se od práce mimo pracovní hodiny bez jakýchkoli postihů. Nová legislativa by zároveň měla stanovit minimální požadavky pro práci na dálku.

„Obávám se, že jakákoli nová pravidla v době, kdy se podniky snaží vzpamatovat po pandemii, by mohla vyvolat jejich odmítavou reakci. Zaměstnavatelé by mohli mnohem více sledovat dodržování pracovní doby, což by se v důsledku mohlo obrátit proti zaměstnancům,“ domnívá se odborný asistent z Katedry řízení lidských zdrojů VŠTE Michal Beňo.

Zajímavost :  General Electric se loučí. Podnik založený Edisonem se rozdělí na tři subjekty

Loňský průzkum poradenské společnosti Randstad navíc ukázal, že i když se pracovní a soukromý život Čechů hodně prolíná, nevadí jim to. Čtyři z deseti oslovených pracovníků uvádějí, že bývají k dispozici mimo pracovní dobu, což nadřízení také očekávají. Češi to ale jako obtíž nevnímají, protože ze všech zkoumaných zemí nejméně pociťují nátlak řešit pracovní záležitosti během dovolených a volna. Téměř každý druhý navíc uvedl, že je ochoten řešit pracovní záležitosti i během dovolené, protože rád zůstává v obraze.

Prolínání práce a soukromí probíhá i v opačném směru. Více než tři čtvrtiny pracovníků v Česku občas během pracovní doby řeší soukromé záležitosti. „Být či nebýt odpojen, toť otázka. Spíše by zaměstnanci uvítali právo pracovat z domova, příspěvky na související náklady a dostupnou techniku,“ je přesvědčený Beňo.

Zajímavost :  Společnost IOHK měla „tajné setkání“ na Zanzibaru

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO