Poskytnutí podpory subjektu v dotačním programu „COVID-Nájemné“ Výzva 1, Výzva 2 a Výzva 3

Publikováno:

5.11.2021

Autor:

odbor 21200

Poskytnutí informace v rozsahu § 8b odst. 1 a odst. 3 zákona informace sdělením.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 22. října 2021 na žádost, týkající se poskytnutí podpory subjektu v dotačním programu „COVID-Nájemné“ Výzva 1, Výzva 2 a Výzva 3

Zajímavost :  V Česku vznikají nové formy nájemního bydlení. Developer CTP dokončil Domeq

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) a v rozsahu § 8b odst. 1 a odst. 3 zákona informace sdělením, že subjektu IČ 242 89 825 byla poskytnuta dotace 132 tis. Kč z programu „COVID-Nájemné“ Výzva 1, dotace 132 tis. Kč z programu „COVID-Nájemné“ Výzva 2 a dotace 60 tis. Kč z programu „COVID-Nájemné“ Výzva 3.

Zajímavost :  Preháňate, znie z juhu Afriky. Európa sa zatvára pred novým variantom

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO