Poslanci posunuli do druhého čítania zmenu energetických zákonov. Má zabezpečiť núdzové dodávky tepla

Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania návrhu novely zákonov o energetike, o regulácii v sieťových odvetviach a o tepelnej energetike. Umožní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nariadiť dodávateľovi tepla, ktorý stratil povolenie na činnosť, aby svoju sústavu tepelných zariadení za úhradu poskytol inému držiteľovi povolení.

Navrhované zmeny majú umožniť v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zaradení alebo ich časti. „Návrhom zákona sa zabezpečuje kontinuita prevádzky takýchto zariadení, keďže v prípade ich odstavenia a dlhodobého prerušenia prevádzky by mohlo dôjsť k ich poškodeniu, čo by malo negatívne vplyvy na dotknutých odberateľov v podobe obmedzenia alebo prerušenia dodávky,” uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k materiálu.

Zajímavost :  Štáty EÚ sa dohodli na používaní výnosov z ruských aktív pre Ukrajinu

Návrhom zákona sa dopĺňajú kompetencie ÚRSO v oblasti vecnej regulácie, spresňujú sa prípady, kedy úrad vykonáva mimoriadnu reguláciu. Novela dopĺňa dôvod na zmenu a zrušenie rozhodnutí úradu vydaných regulovanému subjektu, ktorému bolo zrušené povolenie na podnikanie v energetike alebo povolenie na podnikanie v tepelnej energetike. Zároveň upravuje práva a povinnosti dotknutých účastníkov trhu.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO