Právní předpisy MPO v legislativním procesu k 15.1.2024

Publikováno:

15.1.2024

Autor:

11200 – odbor legislativní

Právní předpisy MPO v legislativním procesu – stav k 15.1.2024

A. Návrhy právních předpisů, které jsou předloženy k podpisu prezidentovi:

—-

B. Návrhy právních předpisů, které jsou předloženy do Senátu:

—-

C. Návrhy právních předpisů, které jsou předloženy do Poslanecké sněmovny:

1. Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu (sněmovní tisk č. 367)

D. Návrhy právních předpisů, které jsou předloženy Úřadu vlády k projednání:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejích dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

Zajímavost :  Len samovrah by prišiel na Slovensko páchať trestnú činnosť, povedal Danko. Prezidentke venoval zriedkavú pochvalu

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony – lex OZE III

5. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

E. Návrhy právních předpisů, které jsou nebo budou předloženy do meziresortního připomínkového řízení:

1. Návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Zajímavost :  Gašparova nominácia je kritizovaná opozíciou, naopak, podľa Suska je správnym človekom. Prezidentka vymenovanie šéfa SIS nepovažuje za prioritu

5. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

7. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

9. Návrh zákona o určení zástuzpců vybraných subjektů za účelem shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení

10. Návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů

11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s vymezováním oblastí nezbytných pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a vymezováním oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie

Zajímavost :  Michael Saylor prodává akcie MicroStrategy

12. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie rozvodných tepelných zařízení

13. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO