Příjem žádostí z COVID Nepokryté náklady za duben a květen MPO začne 28. června

Žádost bude možné podat za oba měsíce, maximální výše pomoci tak bude 25 milionů korun, nebo jen za duben, kdy dotace na jednoho žadatele nesmí přesáhnout 15 milionů korun. MPO to dnes uvedlo v tiskové zprávě.

Podnikatelé budou moci z programu stejně jako v první výzvě získat příspěvek na 60 procent nepokrytých nákladů. Provozů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku se týká pomoc 40 procent nákladů. Jeden žadatel může čerpat dotaci až do deseti milionů eur (asi 254 mil. Kč) z veřejné podpory. Na druhou výzvu programu je připraveno 1,2 miliardy korun a nevyčerpané peníze z první výzvy, do které je možné se hlásit do 19. července.

Zajímavost :  Dejiny sa neskončili, v inej podobe sa znova rozbiehajú naplno (komentár)

Úřad bude žádosti znovu přijímat prostřednictvím svého on-line informačního systému. “Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní,” uvedl šéf MPO Karel Havlíček (za ANO).

Kromě poklesu obratu o 50 procent bude muset podnikatel za rozhodné období doložit také ztrátu sníženou o pomoc z dalších “covidových” dotačních titulů, programu na podporu zaměstnanosti Antivirus a další dotace na způsobilé výdaje. V případě, že podnikatel získal kompenzační bonus a bude mu přiznána podpora z COVID Nepokryté náklady, odpovídající část bonusu bude muset vrátit. Druhá výzva programu je kombinovatelná s dotačním titulem COVID 2021, kde příjem žádostí skončil 2. června. Pomoc se vztahovala k období 11. ledna až 9. května.

Zajímavost :  Roušek odhozených na zem přibývá. Vědci z Liberce vyvinuli ústenku, která se v přírodě rozloží za zlomek původní doby

První výzva programu COVID Nepokryté náklady, kde příjem žádostí začal 19. dubna, se týká 1. ledna až 31. března. MPO k 3. červnu postoupilo k proplacení 1946 žádostí za zhruba dvě miliardy korun. K tomuto datu v systému evidovalo dalších 334 podaných a 2100 rozpracovaných žádostí v objemu asi 2,4 miliardy korun. Resort odhaduje, že na první výzvu bude potřebovat pět miliard, připraveno původně bylo šest miliard korun.

Zajímavost :  Zpráva: USA: Index spotřebitelských cen vzrostl v květnu meziročně o 5 %, očekával se 4,7% růst

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO