Příprava nové hospodářské strategie

Publikováno:

2.6.2022

Autor:

odbor 21200

Hlavní cíl ministerstva i vlády České republiky – posunout Českou republiku mezi nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa – zůstává stejný.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 20. května 2022 na žádost, týkající se aktuálně vedených řízení, týkajících se přípravy nové hospodářské strategie


Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod bodem 1. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo začalo s přípravou Hospodářské strategie v létě roku 2019. V lednu 2020 následně vláda České republiky schválila základní rámec pro tvorbu Hospodářské strategie, tzv. Teze Hospodářské strategie ČR 2020–2030. Práci na samotném strategickém materiálu však přerušila pandemie Covid-19. V reakci na dopady pandemie připravila Evropská unie (dále jen „unie“) nový přímo řízený nástroj unie na podporu členských států v reformách a veřejných investicích: Nástroj pro oživení a odolnost – Recovery and Resilience Facility (dále jen „nástroj pro oživení“). Nezbytným předpokladem pro čerpání podpory z nástroje pro oživení byla příprava detailního národního plánu reforem a investic. Vzhledem k prioritní potřebě připravit plán pro čerpání z tohoto nástroje, byl přípravný proces tvorby Hospodářské strategie odložen a započaly práce na tvorbě Národního plánu obnovy s cílem zmírnění dopadů pandemie na ekonomiku. Základem pro Národní plán obnovy byly právě připravené Teze Hospodářské strategie a další související práce na Hospodářské strategii.

Zajímavost :  Traktor tahající ruský tank. Ukrajinská pošta představila nové známky

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod bodem 2. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že z důvodu změn, které proběhly ve společnosti v posledních dvou letech včetně aktuálního konfliktu na Ukrajině, nebylo zatím rozhodnuto o dalším postupu v přípravě původně zamýšlené komplexně pojaté Hospodářské strategie. Hlavní cíl ministerstva i vlády České republiky, a to posunout Českou republiku mezi nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa, ovšem zůstává stejný.

Zajímavost :  Válka na Ukrajině ONLINE: Západ nedodá Ukrajině útočná letadla a tanky, řekl prý Macron

Celý článek zde |